Zkrácená pracovní doba a nárok na odstupné

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 10/2018 a odpověděl na něj JUDr. Pavel Sirůček.

Zaměstnavatel pravděpodobně změní moji pracovní pozici na pozici se zkrácenou pracovní dobou. Budu mít nárok na kompenzaci - odstupné za část, o kterou bude zkrácena moje pracovní doba?

Pokud k vámi předpokládané situaci dojde, a na pozici by se změnila dosud stanovená týdenní pracovní doba na kratší pracovní dobu, jednalo by se zjevně o změnu obsahu pracovního poměru. To by muselo následně vést ke změně vaší pracovní smlouvy. Ve smyslu § 40 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. lze obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Tedy k takovéto změně může dojít pouze s vaším souhlasem.

Svým případným souhlasem budete akceptovat podmínky pracovního poměru, které zaměstnavatel nově stanoví. To znamená, že ve smyslu § 80 věty druhé zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, který odpovídá sjednané kratší pracovní době. Samozřejmě nelze vyloučit, že by zaměstnavatel sám hledal nějaké řešení kompenzace. Podle mého názoru však na takovouto kompenzaci není právní nárok. Navíc, zaměstnavatel by musel do budoucna počítat s tím, že podobnou kompenzaci bude s ohledem na princip rovného zacházení se zaměstnanci muset uplatnit i v případných stejných situacích.

Jen na okraj například připomínám, že těhotná žena, která je převedena na jinou práci a dosahuje proto nižší výdělek, může požádat o vyrovnávací příspěvek. Přitom se však nepřihlíží k poklesu příjmu, který vznikl v důsledku sjednané kratší pracovní doby.

Ve vašem případě by se jistě jednalo o organizační změnu tak, jak ji má na mysli zákonodárce. Odstupné podle zákoníku práce by přicházelo v úvahu, pokud byste na změnu pracovní smlouvy nepřistoupila. Tím by nastala situace, kdy zaměstnavatel není schopen plnit povinnost přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy, v důsledku čehož se stal zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným. V tom případě by byl zaměstnavatel nucen dát zaměstnanci výpověd nebo s ním skončit pracovní poměr dohodou. V obou případech pak vzniká nárok na odstupné.

Z vašeho dotazu nevyplývá, že by chtěl zaměstnavatel s vámi pracovní poměr skončit. Pokud vámi předpokládané změny nastanou, budete bohužel postavena před rozhodnutí - akceptovat změnu pracovní smlouvy s kratší pracovní dobou nebo využít možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů a přijmout odstupné jako kompenzaci za nadbytečnost.

Přitom nelze vyloučit, že zaměstnavatel sám, bez právní povinnosti, pro tuto situaci najde oboustranně vhodné řešení. Shrnuto:

  • Změna rozsahu týdenní pracovní doby je změnou obsahu pracovního poměru;
  • S touto změnou musí zaměstnanec souhlasit;
  • Jedná se o organizační změnu ve smyslu § 52 písm. c);
  • Kompenzace za zkrácení pracovního úvazku nemá oporu v zákoně;
  • Pokud zaměstnanec se změnou nesouhlasí a zaměstnavatel pro něj nemůže najít uspokojivé řešení, ukončí se pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů;
  • Odstupné náleží jen tehdy, když pracovní poměr z organizačních důvodů ukončí zaměstnavatel a ne zaměstnanec;
  • Zaměstnanec na odstupné nemá nárok, pokud v souvislosti s organizačními změnami podá výpověď sám.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail