Životnost ochranných pracovních přileb

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., vedoucí Oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Mám dotaz ohledně životnosti ochranných pracovních přileb. Máme ve skladě nové přilby, které tam leží řádně uložené dle pokynů výrobce. Následně jsou předány do užívání zaměstnancům. Podle návodu výrobce je skladovatelnost přileb 4 roky, následně doba užívání zaměstnanci max. 5 let. Jsme také prodejci OOPP a stává se, že takto staré přilby (2 roky ve skladě) už od nás zákazníci nechtějí, protože mají obavy, že životnost je už o tyto 2 roky zkrácena, a že v případě kontrol ze státních institucí budou postihováni za to, že je mají v případě delšího užívání než 3 roky na pracovišti prošlé. Prosím o vysvětlení, jak to tedy je.

K takto položenému dotazu lze říci jediné: rozhodují informace v návodu výrobce.

Oznámené subjekty stojí mimo oblast obchodu a prodeje, stejně tak i mimo oblast vzniku a výroby daného OOPP. Do těchto vztahů nijak nezasahují. Jsou nestrannými orgány, které „pouze“ ověří výrobcem vyrobené a deklarované charakteristiky výrobku. Používají k tomu příslušné technické normy (jednotné pro všechny evropské akreditované subjekty) a v souladu s právním předpisem (opět jednotným pro všechny oznámené subjekty) posoudí jeho shodu s požadavky. A v případě shody vystaví certifikát EU přezkoušení typu.

Pro průmyslové přilby se při certifikaci používá ČSN EN 397+A1. V rámci zkoušek se standardně ověřují vlastnosti přilby po umělém stárnutí.

Je důležité podotknout, že ověřované ochranné vlastnosti podle technických norem a podle právních předpisů jsou minimálními požadavky na vlastnosti daného OOPP. Jestliže tedy výrobce bude tvrdit, že jeho výrobek má nadstandardní vlastnost (např. delší životnost), musí být schopen takovou vlastnost výrobku prokázat. Nad rámec běžné certifikace. Výrobce je jediný subjekt, který výrobek vyrobil a zná jeho vlastnosti, zná vlastnosti použitých materiálů. Jestliže by ve svém návodu stanovil, že přilbu lze uchovávat ve skladu čtyři roky a poté ji ještě dalších pět let používat (životnost přilby je tak 9 let), je to jeho odpovědnost. A musí být připraven takovouto vlastnost doložit (testováním) dozorovému orgánu při případné kontrole.

Jiná věc je, když si zákazník – nakupující přeje výrobek, který má před sebou například pětiletou životnost z garantované pětileté životnosti. Nejsem si jist, zda zákazník chápe nereálnost svého požadavku. Zde jde o zásadní nepochopení reality ze strany zákazníka. Neříkám, že to není možné nebo že to nejde dohodnout, ale představa, že přijdu do obchodu a budu vymáhat právě vyrobené a ten samý den dodané zboží, abych měl „plnou“ životnost, je trochu tristní.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail