V. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

29.08.2005
Aktualizací stávající legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci i ochrany veřejného zdraví, a probíhající harmonizací technických norem, vztahujících se k ergonomickým parametrům pracovních systémů, dochází k rozšíření možností provádění objektivních studií konkrétních pracovních systémů s cílem jejich optimalizace. O aplikaci těchto poznatků do technické praxe se můžete dozvědět více v tomto tématu týdne.
08.08.2005
V březnu nabylo účinnosti nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které doplňuje § 134 Zákoníku práce. Téma týdne se věnuje těm ustanovením, která mají podstatný význam při provozování zdvihacích zařízení.
01.08.2005
Bližší vysvětlení změn v oblasti klasifikace a označování chemických látek a chemických přípravků. Principy a význam zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Pozornost je věnována i základní dokumentaci v této oblasti - bezpečnostnímu listu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail