Zdravotní způsobilost řidičů při vzniku pracovního poměru

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Pracoval jsem 24 let jako strojvedoucí ČD. Pro tuto funkci jsem musel absolvovat jak psychologické, tak EEG vyšetření. Po rekvalifikaci chci pracovat jako řidič. Musím výše uvedená vyšetření absolvovat znovu?

Lze odpovědět pouze v obecné rovině, neboť z Vašeho dotazu je pouze zřejmé, že jste odpracoval 24 let jako strojvedoucí a absolvoval psychologické a EEG vyšetření. Dotaz však neobsahuje informaci, zda budete přecházet z pozice strojvůdce na profesi řidiče bezprostředně u téhož zaměstnavatele, nebo se budete rekvalifikovat na práci řidiče a potom teprve nastoupíte k jinému zaměstnavateli. Bohužel z dotazu ani není možno dovodit, zda jste úspěšně absolvoval všechna zdravotní vyšetření včetně neurologického. Proto zde uvádím obecné informace ke zdravotní způsobilosti řidičů při vzniku pracovního poměru.

Zaměstnavatel je povinen v souladu s § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce „nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti“. Podle § 32 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba v případech stanovených zvláštním  právním předpisem podrobila před uzavřením pracovním smlouvy vstupní lékařské prohlídce. Takovým předpisem je například § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dotaz směřoval na dopravně psychologické vyšetření, které je řešeno v § 87a odstavce 2, kde se říká, že dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému včetně EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Výsledek dopravně psychologického vyšetření a neurologického vyšetření, včetně EEG, je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Bude tedy záležitostí lékaře, zda na základě předchozích vyšetření Vás bude moci uznat zdravotně způsobilým pro práci řidiče.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail