Zdravotní způsobilost k práci chovanců výchovného ústavu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Sylvie Kvášová z Ministerstva zdravotnictví.

Dobrý den, zajišťuji BOZP ve výchovném ústavu pro mládež. Zde jsou umístěni chlapci s nařízenou ochrannou nebo ústavní výchovou ve věku od 15 do 18 let. Jedná se o výchovný ústav, jehož zřizovatelem je MŠMT ČR, jde tedy o školské zařízení. Ovšem v tomto ústavu neprobíhá žádná výuka, jedná se o pracovní ústav. Chlapci při opuštění tohoto ústavu nezískají žádné vzdělání. Při nástupu nového chlapce do ústavu, byl tento zaregistrován u lékaře pro děti a dorost. Tento lékař vydal i posudek o zdravotní způsobilosti k práci.  Ovšem v současné době s platností nového zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, odmítl tento dětský lékař vydat uvedený posudek. V daném případě nelze postupovat podle § 51 uvedeného zákona, neboť se nejedná o výuku, ani podle §§ 53 - 59, neboť chlapci nejsou v pracovněprávním vztahu.  Dle mého názoru lze postupovat podle § 42 odst. 2 uvedeného zákona a posudek by měl vydat dětský lékař.  Ten to však nadále odmítá. Který lékař může vydat posudek o zdravotní způsobilosti mladistvého v našem případě?

Z dotazu je zřejmé, že výchovný ústav pro mládež je školským zařízením. Současně lze předpokládat, že se jedná o ústav podle z. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, podle kterého ústavy plní úkoly zejména výchovné, vzdělávací a sociální. Pokud ústav plní úkoly vzdělávací a pokud vzdělávací programy vycházejí z rámcových vzdělávacích programů, jedná se o vzdělávání podle školského zákona a pro posuzování zdravotní způsobilosti platí § 51 z. č. 373/2011 Sb. Podle z. č. 109/2002 Sb. ústav děti nezaměstnává, tudíž pokud vykonávají práci, nejedná se o výkon práce ve smyslu zákoníku práce. Pokud ústav neposkytuje vzdělávání podle školského zákona, pak je nutné hledat právní úpravu, podle které ústav vzdělávací úkoly plní. Pokud takováto právní úprava nestanoví jinak, pak v návaznosti na výše uvedené by posouzení k činnosti žáků, kterou nelze nazývat výkonem práce, prováděl registrující poskytovatel.

Jsem toho názoru, že zásadním problémem v daném případě je neznalost statutu a poslání ústavu a obsahu  výchovně vzdělávacích programů, popř. léčebných programů. Bez upřesnění nelze na dotaz správně odpovědět.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail