Zaměstnavatel nám neumožňuje přestávky, že prý neplníme normu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracuji v třísměnném linkovém provozu, kde není možnost střídání. Po nových úpravách linkového provozu linka stěží plní danou normu. Taktéž jakákoliv porucha je příčinou neplnění. Z důvodu, že neplníme normu, nám jsou odepřeny bezpečnostní přestávky. Chci se zeptat, zda vedení firmy může vydat směrnici, která toto dovoluje, nebo je to porušování zákoníku práce.  

Bezpečnostní přestávky při práci stanoví různé právní předpisy podle činností, které zaměstnanec vykonává. Nejpodrobněji jsou stanoveny podmínky pro bezpečnostní přestávky při řízení motorových vozidel. Zde vycházejí bezpečnostní přestávky ze zákona o silniční dopravě a podrobnosti jsou uvedeny v prováděcích předpisech k zákonu. Bezpečnostní přestávky při práci jsou stanoveny i při dalších činnostech, např. při zvedání břemen, při vnuceném tempu práce (což jsou práce, kdy si nemůžete volit pracovní tempo a vaše činnost je podřízena rytmu strojního zařízení nebo jiných osob), monotónní činnosti (například práce spojené s trvale se opakujícími stejnými úkony), nepřetržitém používání ochranných pracovních prostředků, zátěži teplem či hlukem apod. Úpravu bezpečnostních přestávek naleznete v prováděcích předpisech k zákonu o ochraně veřejného zdraví, k zákoníku práce a k zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poskytnout zaměstnancům čerpání bezpečnostní přestávky je povinnost uložená zaměstnavateli zákonem. Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby. Stanoví tak § 89 odst. 1 zákoníku práce: „Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.

Z vašeho dotazu není zřejmé, o jakou činnost v linkovém provozu se jedná. Je to linková doprava, linková výroba? Rozhodující je ale, zda máte na bezpečnostní přestávku podle některého právního předpisu právo. V tom případě je zaměstnavatel povinen vám bezpečnostní přestávku poskytnout bez ohlednu na plnění či neplnění výkonové normy.

Po dobu bezpečnostní přestávky může zaměstnavatel uložit zaměstnanci jinou práci. Ne ale stejného charakteru, pro který je bezpečnostní přestávka poskytnuta.

Pokud zaměstnavatel zaměstnancům bezpečnostní přestávku neposkytne, dopouští se tím přestupku, resp. správního deliktu podle § 15/1f), resp. § 28/1f) zákona o inspekci práce. Za to mu může být orgány inspekce práce uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Autor článku: 

Komentáře

Dotaz

04.12.2012 - 09:32 Iveta Vanhova
Dobrý den, zaměstnancům poskytujeme bezpečnostní přestávky. Informaci, že mohou během nich vykonávat i jinou práci (jiného charakteru) slyším ale prvně. Pokud je to tak, jak říkáte, tak by nám to mohlo pomoci, protože od následujícího roku se budou týkat většího množství našich zaměstnanců. Díky Vaší informaci by tak nemuselo docházet k tolika výrobním ztrátám. Můžu vědět z jekého NV vycházíte? Děkuji za odpověď Iveta Vaňhová

Re: Dotaz

04.12.2012 - 20:39 Norbert Chalupa
Dobrý večer, paní Vanhová, k zodpovězení Vašeho dotazu je nutno vědět, z jakého důvodu (ochrany před rizikovým faktorem) poskytujete zaměstnancům bezpečnostní přestávky, o jakou činnost se jedná? V odpovědi již mnohé naznačil Ing. Kučina, pokud by to bylo z důvodu hluku nebo vibrací, tak to vyplývá z § 9 a § 17 NV č. 272/2011 Sb., dále bezpečnostní přestávky řeší NV č. 361/2007 Sb. § 39 atd. Tady se mj. dočtete, že zaměstnanci nemohou být během bezpečnostní přestávky vystaveni rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit. Tzn., že pokud bude splněna tato podmínka, mohou zaměstnanci provádět jinou práci.

Dobrý den,

05.12.2012 - 09:05 Iveta Vanhova
Dobrý den, jde o hluk. Velice Vám děkuji za odpověď S pozdravem Iveta Vaňhová

Omlouvám se JUDr. Pavlu

06.12.2012 - 02:52 Norbert Chalupa
Omlouvám se JUDr. Pavlu Kučinovi za změnu titulu v mé odpovědi tazatelce!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail