Zajištění dopravy zaměstnanců na odloučená pracoviště

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Bohužel se mi nepodařilo sehnat relevantní právní normu, která by upravovala podmínky práce zaměstnanců na tzv. "odloučených pracovištích", pokud jsou tato zároveň místem výkonu práce, tj. na pracovištích, která jsou mimo dostupnost běžných prostředků MHD. Může v takovém případě zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dopravu na tato pracoviště soukromými dopravními prostředky zaměstnanců? Pokud ano, pak za jakých podmínek. Je v takovém případě zaměstnavatel povinen zabezpečit sjízdnost komunikací, případně nějak kompenzovat zabezpečení jejich dopravy na místo výkonu práce?

Taková právní norma skutečně neexistuje. Zákoník práce neupravuje způsob dopravy zaměstnance na jeho pracoviště. Právní předpis nemůže řešit všechny případy, které, v tomto případě v pracovněprávních vztazích, vznikají. Navykli jsme si, že vše za nás vyřeší právní předpis. Přitom právní předpis by měl působit jako ultima ratio, tedy poslední možnost pro případ, že se lidé nemohou dohodnout.

Prostor pro dohodu se otevírá hned při uzavírání pracovní smlouvy. Povinnou součástí pracovní smlouvy je určení místa nebo míst výkonu práce. Podle toho se zaměstnanec, resp. uchazeč o zaměstnání, může rozhodnout, zda práci na pracovišti, na které je problematické se dopravit, přijme. Pokud bez dalších podmínek práci přijme, bude zřejmě na něm, jak se na pracoviště dopraví. Již v pracovní smlouvě je možné podmínky dopravy na pracoviště sjednat.

Nebylo by ale spravedlivé požadovat na zaměstnanci, aby si sám zajistil dopravu na pracoviště, které není v dosahu žádné veřejné dopravy či přiměřené dopravy pěší. Rozhodně není možné, aby zaměstnavatel zaměstnanci nařídil, aby se na pracoviště dopravil vlastním dopravním prostředkem, ať už se jedná o auto, motocykl či kolo. Může se s ním ale na způsobu dopravy dohodnout. Předmětem dohody může být jak použití vlastního dopravního prostředku zaměstnance za předpokladu určité kompenzace nákladů zaměstnavatelem, doprava zajištěná zaměstnavatelem, příp. poskytnutí služebního dopravního prostředku zaměstnanci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail