Bezpečnost při opravách zajišťovaných externí firmou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V areálu naší společnosti sídlí externí firma, která nám zabezpečuje opravy a údržbu zařízení. Je možné na základě smlouvy předat pracoviště například na celý rok? Tím, že by zaměstnanec externí firmy přišel na naše pracoviště a v okamžiku, kdy by započal práci, tak by se pracoviště považovalo za předané externí firmě. Písemná informace o rizicích a určení odpovědné osoby je součástí smlouvy, která je s externí firmou uzavřena. Otázka vyplynula z provozu, jelikož jsme požadovali protokol o předání pracoviště vždy, když nějaký servis či oprava probíhala. Bylo to administrativně náročné.

Toto je otázka spíše pro inspektory práce. Já za sebe mohu odpovědět pouze tolik, že jednoznačnou odpověď na Vaši otázku Vám nedává žádný předpis, ale osobně se domnívám, že z hlediska praxe to možné je, protože BOZP není jen o nesmyslném papírování. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v zákoníku práce i v ostatních předpisech) je vedena zásadou, že za ni odpovídá zaměstnavatel a že ten si organizuje práci a pracovní postupy tak, jak to vyhovuje jemu. Zaměstnavatel si je vědom toho, že odpovědnost za BOZP je výhradně na něm. 

Ve svém dotazu píšete o písemné informaci o rizicích. Já se domnívám, že máte na mysli dohodu zaměstnavatelů o rizicích podle § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Tu skutečně můžete uzavřít na delší dobu, ale musíte si stanovit podmínky, jak bude práce koordinována, jak bude dotyčný zaměstnanec servisní firmy komunikovat s Vašimi vedoucími zaměstnanci atd. a jak se vůbec Vaši zaměstnanci dozvědí, že na pracoviště přišel zaměstnanec servisní firmy a že pro dnešní den bude probíhat oprava. Samozřejmě ale také musíte mít někde řádně evidováno, kdy (den, hodinu apod.) se dotyčný zaměstnanec na Vašem pracovišti zdržuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail