Zahraniční firma v ČR a povinnost zpracovat směrnici OOPP

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz ohledně OOPP. Zahraniční firma, která má sídlo pouze ve své zemi, bude dodávat technologii do ČR a bude se tu také pohybovat. Je tato firma pro tento pobyt povinna zpracovat směrnici OOPP? Když ji půjdu auditovat, mohu toto vyžadovat?

Do vnitřních pracovněprávních vztahů cizího zaměstnavatele a jeho zaměstnanců cizinců zasahovat nelze a tudíž mu nelze přikazovat, aby svým zaměstnancům přidělil osobní ochranné pracovní prostředky nebo aby zpracoval regulativ OOPP. Náš právní řád by se na tohoto zaměstnavatele vztahoval v okamžiku, kdy by přijal do pracovněprávního vztahu zaměstnance z České republiky, který by vykonával práci na našem území. Jinak se musíte řídit pouze ustanovením § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce a musí být zajištěn koordinovaný postup zaměstnavatelů v oblasti BOZP na pracovišti, kde budou kromě zaměstnanců české firmy působit i zaměstnanci této zahraniční firmy. Toto ustanovení je transpoziční – jedná se o článek 6 bod 4 rámcové směrnice BOZP (směrnice 89/391/EHS), takže i zahraniční zaměstnavatel, pokud je z EU, ho zná a musí ho respektovat i doma. Podle ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce musí zúčastnění zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci provádí činnosti na jednom pracovišti, uzavřít písemnou dohodu, tzv. dohodu o vzájemné spolupráci. V ní je určen jeden z těchto zaměstnavatelů, který bude shromažďovat a koordinovat opatření k zajištění BOZP zaměstnanců zúčastněných zaměstnavatelů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail