Začíná topná sezóna, pozor na požáry od komínů!

Zdroj: 

Se začátkem topné sezóny každoročně hasiči likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně upozorňují na důslednost při jejich údržbě. Hasiči ročně evidují téměř 20 tisíc všech požárů. Jedny z nejzávažnějších požárů jsou požáry v domácnostech.

Průměrně sedmkrát denně hoří v domácnostech

V roce 2010 hasiči došlo ke 2 507 požárům v domácnostech, při kterých 68 osob zemřelo, dalších 554 osob se zranilo. Oheň v bytech a rodinných domech způsobil škody za více jak 420 milionů korun.

Nejčastější příčinou je dlouhodobě nedbalost, ale svůj standard si stále drží také požáry způsobené provozem komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vzhledem k začínající topné sezóně, přinášíme informace právě o těchto požárech.

Požáry od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

V roce 2010 hasiči zapsali do svých statistik celkem 318 požárů způsobených provozem komínů a dalších 171 požárů od provozu spotřebičů paliv. Tyto požáry si vyžádaly 49 zraněných osob a škody se vyšplhaly na téměř 74 mil. korun.

Během prvního půl roku 2011 hasiči zaevidovali 186 požárů od komínů a 71 požárů způsobených závadou spotřebičů paliv.

Požáry způsobené závadami komínů v letech 2006 - 2010

 

komíny

2006

2007

2008

2009

2010

nevhodná konstrukce komínu

75

67

68

81

71

zazděný trám v komíně

68

44

45

60

59

spáry v komíně

51

50

45

33

36

jiskry z komína, vznícení sazí

133

102

114

140

152

celkem požárů

327

263

272

314

318

Požáry způsobené závadami spotřebičů paliv v letech 2006 - 2010

 

topidla

2006

2007

2008

2009

2010

technická závada topidla

57

55

38

39

55

špatný stav topidla, kouřovodu

32

32

22

31

23

nesprávné umístění nebo instalace

79

71

54

74

84

jiná závada topidla

13

5

16

16

9

celkem požárů

181

163

130

160

171

Ze statistiky vyčteme, že nejvíce požárů od provozu komína jsou způsobeny vznícením sazí a jiskrami z komína.

Co radí uživatelům spotřebičů paliv odborník?

Zeptali jsme se plk. Ing. Zdeňka Hoška, vedoucího oddělení technické prevence generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:

"Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody jdou ročně do stovek milionů korun a hlavně také dochází ke zranění i k úmrtím. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami:

1. Umístění spotřebiče paliv

Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodná.

2. Připojení spotřebiče paliv

Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

3. Dostatečný přívod vzduchu

Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

4. Odvod spalin

Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

5. Používání předepsaného paliva

Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

6. Dodržování bezpečných vzdáleností

Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy

Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.

8. Dodržování návodů k obsluze

Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

9. Používat schválená topidla

Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat".

Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností od 1. 1. 2011 naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-kominu.aspx.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail