Vztahuje se zákon č. 373/2011 Sb. i na řidiče profesionály?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Provozuji nákladní dopravu a řidiči mají lékařské prohlídky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb. Mezi kolegy jsem zaznamenal diskusi, že se tedy zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (zejména vstupní a periodické zdravotní prohlídky) na řidiče profesionály nevztahuje. Je to pravda?

K dotazu vztahujícímu se k lékařským prohlídkám řidičů z povolání v současné době Státní úřad inspekce práce zastává tento názor:

Zaměstnavateli je uložena povinnost podle zákoníku práce § 103 odst. 1 písm. a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají mimo jiné jeho zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost se ověřuje na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, kde je citováno: "Ustanovení zákona o zdravotních službách se v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb použijí, pokud tento zákon nestanoví jinak." V ustanovení § 60 uvedeného zákona jsou v odkazu vyjmenovány právní předpisy, které mohou stanovit odchylku od tohoto zákona. Zákon č. 361/2006 Sb., o silničním provozu, mezi nimi není.

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, není Státní úřad inspekce práce oprávněn podávat závazná stanoviska. Tato pravomoc je svěřena pouze soudu.

Autor článku: 

Komentáře

Rozhodně řešit dle obou předpisů

29.10.2012 - 13:47 Eduard Šimánek
Pokud je řidič profesionál v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, vztahuje se na něj samozřejmě zákoník práce, a proto je nutné u řidiče posuzovat zdravotní způsobilost s ohledem na vykonávanou práci, tj. nikoliv pouze k řízení vozidel. Zaměstnanec může manipulovat s břemeny, obsluhovat elektrická zařízení, speciální nástavby vozidel, používat žebřík atd. Lékařské prohlídky ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou zaměřeny pouze na řízení vozidel, tudíž je nutné "současně" posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k dalším pracím, které může vykonávat, a to ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Re: Rozhodně řešit dle obou předpisů

10.04.2013 - 19:46 Václav Syrový
Přesně tak jak uvádí kolega pan Eduard Šimánek. Je třeba si několikrýt přečíst zákon č. 361/2000 Sb., a vyhlášku 277/2004 Sb., hlavně přílohy vyhlášky a jejich názvy. Já jsem to četl mnohokrát po sobě nežli jsem pochopil ty souvislosti, a potom je dbře si přečíst jednak Zákoník práce, všechna ustanovení o lékařských prohlídkách, zákon č. 372/2001 Sb., zákon č. 373/2011 Sb., vyhlášku 79/2013 Sb., a potom se vrátit ještě k zákonu č. 361/2000 Sb., zejména ustanovení §§ 3,4,5,6,7,8,9, a 10. Já už jsem to četl tolikrát a stejně si ještě v některých případech nejsem zcela jistý. Takže když chci některý dotaz některé personalistky jak má postupovat při vysílání nějakého zaměstnance na lékařskou prohlídku tak si ty zákony vezmu znova do ruky a raději si to přečtu znova. A doporučuji každému obdobný postup. Možná už mě to léty zapaluje pomaleji nebo docela pomalu, ale zatím mě ze strany státních orgánů nikdy nikdo nic nevytkl. Přeji pěkné přemýšlení.

Lékařské prohlídky u osob, které budou vykonávat práce na

15.04.2013 - 16:35 Věra Kubásková
Dovoluji si se na Vás obrátit s dotazem ohledně vstupních zdravotních prohlídek u osob, které budou vykonávat práce na základě pracovních dohod. Zákon říká, že platí povinnost podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, pokud je vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně jestliže sám zaměstnavatel má pochybnosti o způsobilosti zaměstnance. Ale co když budou vykonávat práce nebo činnosti, jejíchž součástí je riziko ohrožení zdraví uvedené v příloze č..2, vyhl.č.79/2013 Sb. ? Např. budou dělat noční služby, obsluhovat tlakové lahve, řídit vozidlo, pracovat v kuchyni (činnosti epidemiologicky závažné) nebo nastupují jako učitelé ve školách anebo budou pracovat ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb apod.? Ani v těchto případech nemusejí mít vstupní prohlídku?

Re: Lékařské prohlídky u osob, které budou vykonávat práce na

15.04.2013 - 17:30 Eduard Šimánek
Dle mého názoru je nutné řídit právními předpisy v pořadí, dle jejich právní síly. V tomto případě nejdříve ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy je zaměstnavatel povinen u "dohodářů" vstupní prohlídku zajistit. Lze konstatovat, že pokud zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) nelze zařadit ani do jedné skupiny tam vyjmenované, nemusí vstupní prohlídku absolvovat. Práce, které uvádíte, mohou sice představovat riziko ohrožení zdraví, ale zmíněné zákonné ustanovení hovoří o práci rizikové pouze ve vztahu k zákonu o ochraně veřejného zdraví, tedy myšleno práce kategorie 2R, 3 a 4, tzn. rizika, jejichž zdrojem jsou rizikové faktory rozhodující pro zařazení prací do kategorií. Pozor však na povinnost zajistit vstupní prohlídku v případech prací, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, protože uvádíte-li např. noční práce, tak lékařskou prohlídku stanoví jiný právní předpis, tedy zákoník práce v § 94 odst. 2 písm. a) atd. Zdravotnictví a sociální péče sice není můj obor, ale řekl bych, že rovněž bude stanovovat zvláštní právní předpis požadavky na zdravotní způsobilost osob vykonávajících určité práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail