Významné dny související s bezpečností a ochranou zdraví

V říjnu 2017 jsme si připomněli Světový den duševního zdraví, Den požární bezpečnosti a v nejbližší době nás čeká Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Světový den duševního zdraví jsme si připomněli 10. října. Upozorňuje na duševní onemocnění a jejich vliv na životy lidí, včetně životů pracovních. Tématem letošního roku, které vybrala Světová federace duševního zdraví, je „duševní zdraví na pracovišti“. 25 % evropských občanů se ve svém životě setká s problémem v oblasti duševního zdraví a přibližně 10 % dlouhodobých zdravotních problémů a postižení může podle Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti souviset s duševními či psychologickými poruchami. Využití pracoviště jako místa na podporu dobrého duševního zdraví pomáhá nejenom chránit duševní (a tělesné) zdraví a dobré pracovní podmínky zaměstnanců, ale má význam i z podnikatelského hlediska. K tématu si můžete přečíst článek „Mental Health at work“ (Duševní zdraví při práci) nebo článek Psychosociální rizika a stres při práci.

V pátek 13. října jsme si připomněli „Den požární bezpečnosti“. V tento den hasiči v celé republice upozorňovali na důležitost požární prevence. Datum nebylo vybráno náhodně. Navzdory pověře o nešťastném „pátku třináctém“ mají lidé svou bezpečnost především ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně chovat, dodržují základní pravidla a chovají se rozumně, významně se sníží riziko, že dojde k neštěstí a budou potřebovat pomoc hasičů nebo jiných záchranářů.

Tento den pořádaly hasičské záchranné sbory v jednotlivých krajích různé akce na propagaci požární bezpečnosti, na programu bylo například předvedení detekce požáru - hlásiče a jejich instalace, bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů, hasicí přístroje, ukázky mobilní požární techniky s výkladem, ukázky techniky, výstroje a výzbroje hasičů nebo čtení pohádek ve školkách.

Dle statistik je stále nejvíc požárů způsobeno lidskou nedbalostí - faktorem, který každý z nás může ovlivnit. Nejčastěji jde o neopatrnost při kouření (odhozený nedopalek cigarety), manipulaci s otevřeným ohněm (svíčky ponechané bez dozoru, zatápění, vaření) nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Vůbec nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, při kterých jen v letech 2006 – 2016 zemřelo 732 osob. Průměrně tedy takto zemře 66 osob ročně. Obecně platí, že usmrcené osoby v domácnosti tvoří nadpoloviční většinu všech usmrcených osob při požárech. V loňském roce došlo v domácnostech k 3 400 požárům, při nichž zemřelo 58 lidí a 691 osob se zranilo. Škody se vyšplhaly na 377 milionů korun.

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2017, který připadá na 23. - 27. října se v celé Evropě chystá řada osvětových akcí a událostí na podporu udržitelné práce a zdravého stárnutí. Do dění v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se mohou zapojit všichni. Jsou k dispozici jazykové verze brožurky "Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017". Brožurka přináší 18 případových studií evropských společností a organizací, které zavedly inovativní metody v oblasti BOZP zaměřené na podporu zdravého stárnutí při práci.

Podívejte se na události naplánované v rámci tohoto evropského týdne, zapojte se a nezapomeňte je sdílet na Facebooku se svými přáteli.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail