Výjimky ve vyhlášce o zakázaných pracích a pracovištích

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

V nové vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, v § 2 odst. 1 písm. a) jsou uvedeny práce, které jsou spojeny s výrazem "s výjimkou". V bodě 1 je uvedena i práce v noci. Znamená to tedy, že uvedené skupiny zaměstnanců ve vyhlášce, tedy i těhotná žena, mohou pracovat i v noci?

Výjimka upravená v § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 citované vyhlášky se týká výslovně práce vykonávané pouze v noci, jako jednoho ze tří kritérií určujících zařazení takové práce do kategorie třetí podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Přestože jde o práci rizikovou, je nutné primárně vycházet ze zákoníku práce, který ukládá v § 41 odst. 1 písm. g) zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou práci také tehdy, požádá-li ho o to těhotná nebo kojící zaměstnankyně nebo zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci. Tedy není nutné a ani možné takovou práci plošně zakázat. Připomínáme, že zákaz noční práce všem ženám byl zrušen s účinností od 1. 6. 1994, a to i pro těhotné ženy. Ostatní práce, které jsou podle kritéria psychická zátěž v kategorii třetí uvedeny, jsou pracemi rizikovými, a proto je budou mít těhotné zaměstnankyně zakázány.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail