Vyjádření ke zkouškám ochranných pomůcek pod oddělením zkušebnictví a certifikace VÚBP, v. v. i.

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP, v. v. i.“) se podílí v rámci svých odborných činností také na zkouškách ochranných pomůcek. Za tímto účelem zde je oddělení zkušebnictví a certifikace, jehož součástí je Oznámený subjekt 1024 (dle notifikace EU), který provádí prostřednictvím své akreditované Zkušební laboratoře 1040 mimo jiné testování ochrany dýchacích orgánů, konkrétně filtračních polomasek, které se nazývají také respirátory.

Tyto zkoušky se provádí podle evropské normy ČSN EN 149+A1, která je závaznou testovací normou pro všechny akreditované zkušební laboratoře v EU. 

Je potřeba zde ještě zmínit, že naše laboratoř je jediná v ČR a jedna z 30 podobných laboratoří v rámci celé EU. V této souvislosti se účastní společných jednání zkušeben na úseku ochrany dýchacích orgánů a evropského orgánu pro ochranu dýchacích cest, přičemž naše instituce je koordinačním orgánem oznámených subjektů na úseku osobních ochranných prostředků. 

V rámci EU se pro přezkoušení typu posuzují a přezkušují respirátory podle jednotlivých požadavků výše uvedené normy a Nařízení (EU) 2016/425. Tento proces je dlouhodobý, samotné zkoušky trvají cca 4 týdny, další posuzování požadavků a jejich naplnění na technickou dokumentaci může zabrat až několik měsíců. 

VÚBP, v. v. i. – Oznámený subjekt 1024 v posledním období řeší velké množství požadavků na zkoušky respirátorů od výrobců a dodavatelů. Aktuálně evidujeme celkově přibližně 300 objednávek na zkoušky respirátorů, popř. materiálů pro vlastní výrobu respirátorů. Uvolňování těchto výrobků na trh je realizováno podle postupu, který je domluvený s orgánem dozoru nad trhem – Českou obchodní inspekcí.

Kromě jiného se zde jedná také o velkokapacitní dodávky z Číny přes Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví. Po dohodě s odpovědnými zástupci obou ministerstev byl přijat postup ověření vybraných vlastností předložených vzorků, konkrétně jde o zkoušení dýchacího odporu (požadavek čl. 7.16 výše uvedené normy, testovací postup podle čl. 8.9 výše uvedené normy) a zkoušení průniku filtračního materiálu (požadavek 7.9.2 výše uvedené normy, testovací postup podle čl. 8.11 výše uvedené normy). Jedná se o stěžejní parametry, které jsou nezbytné pro vlastní bezpečné využití ochranného prostředku a zároveň je zohledněna naléhavost doposud trvající krizové situace v ČR, resp. účel využití těchto ochranných pomůcek (zdravotnictví, sociální služby, bezpečnostní sbory apod.). Méně důrazu se v těchto případech z časového důvodu pochopitelně klade na formální požadavky (viz např. značení každého jednoho výrobku a balení, český návod výrobce). Taktéž je nutné zdůraznit, že pracujeme pouze se vzorky ochranných pomůcek, které nám doručí tato ministerstva.

Na závěr je potřeba uvést, že naše instituce v rámci notifikovaného Oznámeného subjektu 1024 a prostřednictvím své akreditované Zkušební laboratoře 1040 realizuje všechny zkoušky ochranných pomůcek řádně a v souladu s příslušnými normami. Musíme důrazně odmítnout jakékoliv zpochybňování našich postupů a výsledků. Současně nám nepřísluší (a ani to samozřejmě neděláme…) jakkoliv posuzovat cokoliv jiného mimo samotné zkoušky a jejich vymezení příslušnými normami. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail