Vítězem 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP se stal pan Tomáš Neugebauer

Zdroj: 
V úterý 23. října 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze předali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a zástupce společnosti Kimberly Clark Professional* - generálního partnera soutěže, cenu vítězi 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, kterým se stal pan Tomáš Neugebauer ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vítěz, který v oboru pracuje již 20 let, se zaměřil na nízkou motivaci zaměstnanců ke školení BOZP, omezený přístup k informacím a na propagaci BOZP ve zdravotnictví. Zpracoval osnovu motivačního školení BOZP zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, zaměřil se na dálkový přístup k informacím o BOZP a tvorbu propagačních a osvětových materiálů. Soutěžní projekt pana Neugebauera nejlépe splnil zadaná kritéria. Hodnotící komise kromě jiného ocenila jeho odpovědnost a profesionální přístup k otázce zlepšování pracovních podmínek, pracovního prostředí a zvyšování celkové kultury bezpečnosti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, i skutečnost, že díky předloženým opatřením mohou být zjištěné nedostatky odstraňovány.

Na předání ceny vítězi 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP přímo navázalo vyhlášení dalšího ročníku. 23. říjen 2012 je tak dnem zahájení 2. ročníku soutěže, jehož uzávěrka je stanovena na 30. června 2013. Slavnostní předání ocenění vítězům 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se uskuteční 22. října 2013.

Soutěž je vyhlašována pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Ty mohou soutěžit ve dvou soutěžních kategoriích jako:

  • fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  • osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-bozp, oborovém portálu pro BOZP www.bozpinfo.cz, českém Focal Pointu pro BOZP http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ a na stránce společnosti Kimberly-Clark Professional* http://www.kcprofessional.cz/kampan/Profesional_BOZP.

Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a ve spolupráci se společností Kimberly Clark Professional*, která je generálním partnerem soutěže. Na soutěži rovněž spolupracuje Státní úřad inspekce práce.

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají k prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost a zvýšit prestiž osob, které tyto úkoly plní. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků.

Autor článku: 

Komentáře

Panu Neugebauerovi gratuluji,

24.10.2012 - 20:07 Norbert Chalupa
Panu Neugebauerovi gratuluji, hodně dalších úspěchů!

Re: Blahopřání.

24.10.2012 - 23:24 Václav Syrový
Pane Neugebauere gratuluji. Přeji rovněž hodně dalších úspěchů a sil do dalších roků práce.

Blahopřeji též panu

25.10.2012 - 16:37 jiří samec
Blahopřeji též panu Neugebauerovi k tomuto ocenění a přeji hodně pracovních i osobních úspěchů!

Poděkování

25.10.2012 - 23:32 Tomáš Neugebauer
Děkuji všem za gratulaci.

Rovněž se připojuji

05.11.2012 - 12:46 Eduard Šimánek
Vážený pane Neugebauere, rovněž se připojuji s gratulací.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail