Velká zábavní pyrotechnika bude pod přísnějším dohledem

Na dovoz velké zábavní pyrotechniky ze zemí mimo Evropskou unii je od 1.8.2011 potřeba speciální povolení – podobně jako například pro výbušniny.

Stát bude mít od 1.8.2011 lepší kontrolu nad velkou zábavní pyrotechnikou určenou hlavně profesionálům nebo alespoň zkušeným domácím spotřebitelům. Na dovoz čehokoli o síle větší než má třeba bouchací kulička je nově nutné speciální povolení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu – podobně, jako třeba při dovozu výbušnin nebo jiných nebezpečných výrobků.

"Dovozci budou muset prokázat nejenom to, že pyrotechnika odpovídá bezpečnostním standardům, ale budou také muset poskytnout informace například o množství dovážené pyrotechniky a podobně," vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. "Stát tak bude moci mnohem lépe dohlédnout na to, kde a komu se pyrotechnika prodává. Pomůže to omezit případy, kdy je na jednom místě například v tržnicích amatérsky uskladněné životu nebezpečné množství pyrotechniky, větší kontrola by měla být i nad zakázaným prodejem pyrotechniky dětem."

Přísnější režim se týká pyrotechnických výrobků druhé, třetí a čtvrté třídy nebo kategorie. Vedle výrobků určených pouze pro profesionály se tak vztahuje i na velkou zábavní pyrotechniku jako jsou rakety nebo některé kompakty prodávané volně komukoli staršímu osmnácti let. Naopak nic se nemění na dovozu běžně prodávané pyrotechniky třídy nebo kategorie 1, kam patří například prskavky nebo bouchací kuličky.

Obdobná pravidla postupně zavádějí i další členské státy Evropské unie. Systém udělování dovozních licencí pro dovoz pyrotechnických výrobků už například platí i na Slovensku; podobná opatření již přijalo také Rakousko, Německo, Španělsko, Velká Británie nebo Francie.

Podle celní statistiky tento typ výrobků do České republiky dováží řádově 20 společností. Jejich import se přitom meziročně zvyšuje. Nejvíc jich do České republiky zamíří vždy ve druhé polovině roku – před Silvestrem.

Na základě dohody mezi Českou obchodní inspekcí a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, kterou v závěru loňského roku zprostředkovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, na prodej pyrotechniky dohlížejí obě instituce společně.

Autor článku: 

Komentáře

Další zákon do české legislativní džungle ?

08.08.2011 - 09:46 Štefan GYŐRÖG
Proč ? Vždyť již stávající úprava zákonem č. 59/2006 Sb. (o prevenci závažných havárií) se mi jeví dostatečná, nejenže se zabývá také látkami výbušnými podtřídy 1.4 i 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 Dohody ADR, ale stanovuje též povinnosti právnických i podnikajících fyzických osob s takovýmito látkami nakládajícími. MŽP by jen mohlo být "trochu akčnější" a vydat příslušný metodický pokyn pro postup státní správy a o povinnostech informovat podnikatele, a to vše ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Novým zákonem jen vznikne další databáze, jako to bylo v případě zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), v platném znění. Co takhle raději zapřemýšlet o propojení různých databází, které již ve státní správě existují, ale vždy jen pro ten který úřad ? Aby konečně opravdu neobíhal občan nebo podmikatel, ale papír, byť v elektronické podobě ? Ale toto již je o něčem jiném.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail