Ve hře zůstává přes třicet milionů korun na BOZP

Rozhovor redaktora týdeníku Sondy s místopředsedou ČMKOS Jaroslavem Zavadilem o dotacích na odborovou kontrolní činnost v oblasti BOZP.

Začátkem srpna jste předložil na Radě ČMKOS informaci, jak zabezpečit státní dotace na odborovou kontrolní činnost v oblasti BOZP. Je pravda, že přes veškeré intervence a jednání ministerstvo práce a sociálních věcí doposud neposkytlo odborům dotace k úhradě nákladů vzniklých výkonem kontroly BOZP? Došlo od té doby k nějakým změnám?

Naším cílem bylo hned od začátku roku seriózně jednat a dohodnout se jako obvykle nejpozději do března na úhradě zmíněných nákladů. K tomu jsme ministerstvu práce a sociálních věcí poskytli veškeré podklady a výkazy, aby bylo zřejmé, že se při jednání opíráme o oprávněné požadavky, a snažili jsme se alespoň o vyplacení určité zálohy. K podpisu smlouvy ani k uvolnění zálohové částky však nedošlo. Hlavním argumentem ministra Petra Nečase bylo tvrzení, že jeho rezort nemá potřebné disponibilní finanční zdroje. My jsme však věděli, že v rozpočtové kapitole příslušné finanční prostředky obsaženy jsou. Na základě toho jsme začátkem srpna po několika výzvách a pokusech o dosažení dohody přistoupili k přípravě podkladů k případnému uplatnění práv vyplývajících ze zákoníku práce soudní cestou. Krátce poté jsem se osobně sešel s ministrem Nečasem a dohodli jsme se alespoň na částečném řešení celé záležitosti.

O jaké řešení se jedná?

Ministr přislíbil, že problém ohledně finanční dotace znovu přednese na své nejbližší poradě a bude mě o výsledku informovat. To se také stalo a týden po našem setkání mi Petr Nečas oznámil, že uvolňují zálohu ve výši deseti milionů korun na částečné proplacení našich požadavků. Současně mi sdělil, že dochází k přerozdělení požadavků a přípravě podkladů tak, aby se do konce srpna podepsala potřebná smlouva, na základě které bude vyplacený zbytek dotace, tedy více než třicet milionů korun.

Hovořilo se i o tom, kdy bude uhrazený zbytek dotace?

Ministr nikterak nezpochybnil právo na výplatu, ale při našem posledním rozhovoru opět zdůraznil, že nikde není psáno, do jakého termínu musí být peníze příslušným subjektům vyplaceny. Z naší diskuse však vyplynulo, že potřebné zdroje ministerstvo uvolní a zálohu doplatí nejpozději do listopadu letošního roku.

Lze považovat letošní postup ministerstva práce a sociálních věcí za určitý precedens či náznak toho, že se takto bude vyvíjet i příští rok?

To si nemyslím a nerad bych předjímal něco, o čem zatím nic nevíme a co nelze dost dobře odhadnout. Proto se budeme snažit  o uzavření smlouvy, která vyplývá ze zákona, i v příštím  kalendářním roce tak, jak jsme byli doposud zvyklí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail