Vady projektu a vady díla

Zdroj: 

Ukázku nevhodného zajištění BOZP včetně komentáře poslal Ing. Mojmír Klas, CSc.

Znalosti projektantů, zhotovitelů staveb (stavbyvedoucích) a osob vykonávajících technický dozor při navrhování a realizaci staveb jsou v oblasti ochrany proti pádu často velmi chabé. Žel, ani stavební úřady nejsou vždy garantem toho, že nebude vydán kolaudační souhlas pro stavby vykazující nedostatky v naplnění základních požadavků na stavby.

Velmi často se objevují nevhodně umístěné žebříky a nesprávně položené pochůzné pásy, které mohou být v budoucnu příčinou vzniku pádu z výšky. Pro tento článek jsem nafotil několik příkladů (viz níže), kdy projektant a následně zhotovitel stavby umístil pevné kovové žebříky v bezprostřední blízkosti střešních světlíků krytých polykarbonátovými deskami. Tyto světlíky nejsou vybaveny kolektivní ochranou proti pádu, tedy vloženou mříží. Dále pochůzné pásy umístili bezprostředně podél světlíků. Pracovník je tak nasměrován pochůzným pásem ke světlíku, i když k němu jít nepotřebuje a je tak zbytečně vystaven riziku pádu z výšky. V některých situacích je i použití osobních ochranných prostředků proti pádu vyloučené. Žebřík vedoucí na vyšší střechu je provedený v rozporu s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Pod žebříkem je další volný prostor, tedy světlík nechráněný proti propadnutí.

Všechny příklady na fotografiích mají mnoho společného. Vždy se jedná o zjevnou vadu projektové dokumentace a zjevnou vadu díla. Pravidla pro práci ve výšce tak neznal autorizovaný projektant, autorizovaný stavbyvedoucí, technický dozor i zaměstnanec stavebního úřadu. Budoucímu uživateli/provozovateli stavby připravili zbytečně rizikové situace. Na této stavbě, kde jsem pořídil fotografie, byli účastni též koordinátor BOZP na staveništi a bezpečnostní technici zhotovitele, tedy osoby specializované na oblast BOZP.

Vhodné řešení, a tím eliminace rizika pádu z výšky, by nestálo ani korunu (do každé z přiložených fotografií jsem vepsal chyby i možná řešení). V zásadě by postačilo umístit žebříky a pochůzné pásy ve větší vzdálenosti od světlíků.

Prevence (z lat. praevenire - předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nehodám. Na této stavbě se na prevenci zcela zapomnělo.

www.mojmirklas.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail