Uznat, či neuznat pracovní úraz úřednice při mytí nádobí?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Uznat, či neuznat tento pracovní úraz? Úřednice čerpala v poledne přestávku na jídlo a oddech, kde konzumovala jídlo donesené z domova. Asi půl hodiny před koncem pracovní doby šla použité nádobí umýt do kuchyňky, která se nachází na stejném patře budovy. V kuchyňce uklouzla a upadla na zem. Při tom si způsobila zranění, které si vyžádalo pracovní neschopnost. Podle zaměstnavatele nejde o pracovní úraz, neboť poškozená neprováděla úkony podle § 274 zákoníku práce, tedy úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele.

Z dotazu je patrné, že zaměstnankyně utrpěla úraz v souvislosti s mytím svého nádobí nikoli v době přestávky na jídlo a oddech, ale později před skončením pracovní doby. Jde tedy o posouzení, zda taková činnost je konána v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení. A mj. úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, přestože se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní doby. V daném případě nešlo ani o úkony potřebné k výkonu práce ani o úkon obvyklý v době přestávky v práci na jídlo a oddech. Proto nejsou v daném případě naplněny znaky pracovního úrazu, jak je stanoví platná právní úprava.

Autor článku: 

Komentáře

"Z dotazu je patrné, že

13.05.2015 - 15:23 Václav Rak
"Z dotazu je patrné, že zaměstnankyně utrpěla úraz v souvislosti s mytím SVÉHO nádobí" - Mě to teda patrné nepřijde. V textu je akorát uvedeno, že konzumovala jídlo přinesené z domova v době přestávky na odpočinek. Dále se zde píše, že na patře je kuchyňka a tam bývá většinou nádobí k zapůjčení od provozovatele. Dá se říct, že paní prováděla před koncem směny úklid pracoviště, což již je činnost konaná při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Re: činnosti obvyklé.

14.05.2015 - 21:46 Václav Syrový
Při zjišťování příčiny tohoto úrazu bych se spíše zamyslel nad tím, zda zmíněná pracovnice dělala "činnost obvyklou" či nikoliv. Pokud nádobí od svačiny takto umývala kažý den, a nikdo z vedoucích zaměstnanců k tomu neměl připomínky, natož k tomu nevydal zákaz provádění, tak se jednalo o činnost u této zaměstnankyně v dané organizaci "obvyklou" se všemi z toho plynoucími aspekty. Tady asi nejde o to posuzovat tuto činnost jako "obvyklou" v rámci celé republiky.

Re: činnosti obvyklé.

15.05.2015 - 11:12 Tomáš Neugebauer
Souhlasím s vámi, že je zde možnost výkonu "činnosti obvyklé". Doplnit bych jen, že uvedené informace jsou zcela nedostatečné pro jednoznačné rozhodnutí, zda se jedná či nikoliv o úraz pracovní. Podle mého názoru se jedná o nedostatečně prošetřený úraz.

Re: činnosti obvyklé.

15.05.2015 - 22:30 Václav Syrový
Pane Neugebauere děkuji za příspěvek. Když jsem to odeslal napadlo mě totéž, že to je nedostatečně vyšetřené, kdyby mě s tím přišel podřízený bezpečák, tak bych jej s tím asi vyhodil aby to došetřil. Měl jsem teď trochu rušný týden, při prověrce jsem narazil na dvojí únik plynu zjištěný revizním technikem 28.2.2015 a v PO 11.5.2015 dosud neodstraněný, a s takovým přístupem k odstraňování závady že jsem musel volat starostu ( budova je v majetku města). A ještě další podobné lahůdky, takže jsem to již nestačil okomentovat dále. Přeji pěkný den. Syrový.

Re:

15.05.2015 - 11:17 Tomáš Neugebauer
Z toho, že si přinesla jídlo z domova, lze dovodit, že myla své soukromé nádobí, v kterém si jídlo přinesla. Uvedené informace jsou zcela nedostatečné pro jednoznačné rozhodnutí, zda se jedná či nikoliv o úraz pracovní. Podle mého názoru se jedná o nedostatečně prošetřený úraz. O úklid pracoviště nemůže jít, neboť nádobí od jídla konzumovaného o přestávce na jídlo a odpočinek není součástí vybavení pracoviště, ani není nutné pro výkon práce.

Mytí nádobí je příčina úrazu?

14.05.2015 - 21:49 Vítězslav Rais
Nevím jak Vy, ale já jsem z dotazu nabyl dojmu, že k úrazu došlo z důvodu pádu osoby. Je otázkou, zda jde o činnost obvyklou, či nikoliv. Selským rozumem dedukuji, že chůze po provozu (jakémkoliv) je činností běžnou, obvyklou apod. Spojovat příčinu úrazu, tedy pád osoby a s tím související "mytí nádobí" ..... No nevím. Asi bych to vzal z druhé strany a ptal se, zda je to takto zaměstnavatelem tolorováno (či jaká směrnice, předpis apod.) zakazuje chůzi za účelem mytí nádobí. A dále - všude řešíme chůzi a nádobí - není náhodou na vině zaměstnavatel když při své činnosti nevytvořil pracoviště a podmínky pro bezpečný pohyb zaměstnanců a neporušil tím náhodou ZP a NV101/2005 ????

Re: Mytí nádobí je příčina úrazu?

15.05.2015 - 11:24 Tomáš Neugebauer
Z dotazu je zřejmé, že došlo k úrazu z důvodu pádu osoby. Není již uvedeno, proč k tomu pádu došlo, mokrá podlaha, nerovná podlaha, momentální indispozice zaměstnankyně apod. Zároveň je nutné zjistit, proč se zaměstnankyně v kuchyňce nacházela, zda to bylo oprávněné či nikoliv (chůzi po provozu, kuchyňce, nelze automaticky považovat za běžnou, obvyklou). V dotazu uvedené informace jsou zcela nedostatečné pro jednoznačné rozhodnutí, zda se jedná či nikoliv o úraz pracovní. Podle mého názoru se jedná o nedostatečně prošetřený úraz.

Re: Mytí nádobí je příčina úrazu?

09.06.2015 - 13:04 Radoslav Vlasák
Naprostý souhlas s panem Neugebauerem - řádné vyšetření úrazu by rovněž mohlo upřesnit, zda popisovaná činnost poškozené probíhala v (řádně evidované a tudíž neplacené) přestávce na jídlo a oddech. I to by mohlo přispět k důslednému došetření úrazového děje, zdrojů a příčin úrazu a k posouzení odpovědnosti zaměstnavatele.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail