Uznání nemoci z povolání a nástup na mateřskou dovolenou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnavateli přišlo vyrozumění o uznání nemoci z povolání u jedné pracovnice (po jejím šetření samozřejmě v součinnosti s poškozenou i zaměstnavatelem), která je již delší dobudu v pracovní neschopnosti. Nemoc z povolání byla uznána zpětně od 12. 10. 2017. Nyní pracovnice obdržela bodové hodnocení, které odešleme do pojišťovny, a ta, předpokládám, bez zbytečných okolků, provede plnění. Jak bude probíhat odškodnění její pracovní neschopnosti, která vznikla dříve, než byla nemoc z povolání uznána? A dále, jak máme postupovat při odškodnění nyní, když nastaly komplikace a paní nastoupila na mateřskou? Předpokládám, že pojišťovna bude chtít vědět přesný termín jejího nástupu na mateřskou, aby se přesně oddělila doba pracovní neschopnosti a nástupu na mateřskou. Nebo se jí bude muset vyplácet ztráta na výdělku i během mateřské? Dále bychom potřebovali poradit ohledně výplaty náhrady za ztrátu na výdělku. Je třeba, aby se poškozené posílala náhrada za ztrátu na výdělku i během mateřské, pokud bude mít nárok? Po návratu z mateřské, pokud se bude chtít vrátit na svoje současné místo, tak jsme již nyní přijali opatření a změnili používané chemické látky pro dezinfekci, ze které poškozené vznikla nemoc z povolání - iritační dermatitida.

Toto musíte stanovit v součinnosti s lékaři. Ti musí říci, od kdy do kdy byla dotyčná v pracovní neschopnosti z titulu nemoci z povolání a od kdy je na mateřské dovolené. To se musí zjistit přesně, protože se musí zjistit, jestli dotyčná také nebyla po určitou dobu v pracovní neschopnosti z titulu rizikového těhotenství. Mateřství není pracovní neschopnost, a proto lituji, po dobu mateřské a rodičovské dovolené dotyčné žádná náhrada za ztrátu na výdělku z titulu nemoci z povolání nenáleží. Jisté je, že nemoc z povolání vznikla dne 12. 10. 2017, to je zásadní datum. To, co bylo před tímto datem, také odškodňovat nebudete, budete odškodňovat leda dobu trvání pracovní neschopnosti po tomto datu a to ještě za předpokladu, že se jednalo o pracovní neschopnost, která byla v přímé příčinné souvislosti s nemocí z povolání. Také průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku musíte stanovit k tomuto datu; pokud byste ho nemohli zjistit, pak musíte použít tzv. pravděpodobný průměrný výdělek. Po dobu mateřské a rodičovské dovolené žádná ztráta na výdělku nevzniká, takže nic odškodňovat nebudete a po skončení rodičovské dovolené budete odškodňovat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 271b zákoníku práce ovšem pouze v případě, že dotyčné nějaká škoda vznikne, pokud dojde například v důsledku převedení na jinou práci k poklesu výdělku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail