Úvod k statistice pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003

Podkladem ke zpracování "Pracovní úrazovosti v České republice v roce 2003" byly sestavy z publikace ČSÚ "Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2003" a další dokumenty...

Podkladem k materiálu "Pracovní úrazovost v České republice v roce 2003" byly sestavy z publikace Českého statistického úřadu "Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003". Sestavy jsou výstupem z automatizovaného zpracování úlohy "Nem Úr 1-02 z Programu statistických zjišťování na rok 2003".

Zjišťování zahrnuje údaje poskytnuté od všech zpravodajských jednotek, jimiž jsou pro účely evidence a vykazování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz všechny nefinanční podniky a organizace, peněžní a pojišťovací instituce, rozpočtové a příspěvkové organizace, družstevní, společenské a jiné organizace popř. jejich nižší organizační složky nebo seskupení, které samostatně provádějí agendu nemocenského pojištění.
Do zpracování byly zařazeny i sumáře, které za podniky, které samy nelikvidují nemocenské pojištění (bez ohledu na jejich velikost), předkládají Okresní správy sociálního zabezpečení.

Pro sestavení časových řad ukazatelů a grafů byly použity publikace ČSÚ vydané v předcházejících létech. V materiálu byly použity také informace z informačního systému Českého úřadu bezpečnosti práce a z báze dat o smrtelných pracovních úrazech Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Poznámka redakce:

Výše uvedený materiál je přílohou Zprávy o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce v roce 2003, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 985 ze dne 11.10. 2004.  nove okno Zpráva  je k dispozici na internetových stránkách Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Celý text materiálu  nove okno  "Pracovní úrazovost v České republice v roce 2003" je k dispozici (v PDF formátu) na internetových stránkách Českého úřadu bezpečnosti práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail