Umělé osvětlení dovoleno?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

V současné době celý den pracuji na PC v "open space", kde jsou veliká prosklená okna a všichni mají dostatek denního světla. Ale chystá se stěhování do postranních prostor, kde není denní světlo a je nutné svítit celý den lampou. Mám špatný zrak (4,5 dioptrie) a obávám se o další zhoršení zraku v těchto podmínkách. Ráda bych se zeptala, zda toto není porušení pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, uvádí v § 45 práce a pracoviště, které mohou být bez denního světla. Trvalé pracoviště může mít světlo denní a není-li dostatečné, pak i světlo sdružené, tj. denní plus přisvětlení světlem umělým (lampou). Použití lampy, pokud slouží k přisvětlení, tj. dosažení normových hodnot osvětlení na pracovním místě, není tedy zakázáno.

Autor článku: 

Komentáře

Domnívám se, že to není

12.06.2018 - 04:29 Norbert Chalupa
Domnívám se, že to není odpověď, kterou tazatelka chtěla slyšet? Z dotazu je zřejmé, že pracoviště by mělo být zcela bez denního světla a osvětlení by mělo být řešeno po celý den pouze ,, lampou ˮ ( nikoli pouze pro přisvětlení), takže se nejedná o osvětlení denní ani sdružené, nýbrž umělé. § 45 odst. (6) uvedeného NV stanoví: ,, Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců 3 a 4, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště a) pouze s nočním provozem, b) které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu, c) jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů, d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením, e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie ˮ. Jedná-li se tedy o pracoviště uvedená pod písmeny a) – e), je možno řešit osvětlení pracoviště osvětlením umělým (lampou), v opačném případě ne. Z dotazu tazatelky vyplývá, že se jedná o kanceláře.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail