Učitelé a znalost "vyhlášky 50"

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz ohledně vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Je povinnost disponovat daným osvědčením u učitelů F, Ch na ZŠ?  Jak je to s délkou platnosti osvědčení? V minulosti jsem absolvoval třikrát, naposledy ale více než před 10 lety.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v § 11 Kvalifikace ve zvláštních případech pod bodem č. 3 uvádí:

Učitelé (základní, střední a vysoká škola), kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

Zkoušení, nebo přezkoušení pracovníků provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. Komisi ustanovuje vedoucí organizace.

Ze znění vyhlášky zcela jasně vyplývá, kteří učitelé a za jakých podmínek musí složit zkoušku.

Autor článku: 

Komentáře

Znalost učitelů ZŠ podle vyhlášky č.50/1978

10.09.2014 - 19:59 Milan Píša
Požadavek na kvlalifikaci učitelů ZŠ podle § 11 vyhlášky č. 50/1978 je značně zastaraly a myslím, že ve školství není ani plněn. Neodpovídá současné úrovní elektrických zařízení ani všeobecné úrovni znalosti o zacházení s elektrickými spotřebiči a provádění předepsaných revizí a kontrol. Uvedený požadavek § 11 by se musel vstahovat na učitele výuky na počítacích, výuky vaření při používání různých elektrických spotřebčů, šití na elektrických šicích strojích apod.

Re: Znalost učitelů ZŠ podle vyhlášky č.50/1978

11.09.2014 - 06:59 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Píšo, nejen požadavek na kvalifikaci učitelů dle vyhl. č. 50/1978 Sb. je zastaralý, ale vyhláška celá je zastaralá. O tom už tady také bylo mnoho napsáno. Zde je diskutabilní věta ,, učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětímˮ Zaměstnavatelé školy si tyto pojmy, činnosti a požadavky, včetně kvalifikace, musí specifikovat ve vnitřním předpisu zpracovaném dle ČSN EN 501 10 1 ed.2. Samozřejmě, že je nesmysl, aby při samotné manipulaci se spotřebiči byla nutná kvalifikace dle § 11 vyhl.

Časopis ELEKTRO č. 8-9, 2014,

11.09.2014 - 12:14 Ivan Jacquier
Časopis ELEKTRO č. 8-9, 2014, článek Slovo prezidenta ESČ k novele vyhlášky 50/1978 Sb. Článek rozebírá novelu vyhlášky 50/1978 Sb. a mimo jiné uvádí: " - současný § 11 byl zachován ve formě osob se zvláštní odbornou způsobilostí ". Tedy není tento §, jak tvrdí někteří přispívající, zastaralý. ČSN EN 50110-1 je technická norma a jako taková je nezávazná. Samozřejmě záleží při výuce jaké elektrické zařízení učitelé používají. Ing. Jacquier

Re:

11.09.2014 - 15:09 Norbert Chalupa
Pane inženýre, jistěže norma závazná není, ale podle něčeho musíme stanovit kdo, co a jak z hlediska obsluhy, údržby, zkoušení, měření a oprav el. zařízení může provádět (čl. 4.1 normy)? Uvedená norma platí pro obsluhu a práci na el. zařízeních od malého až po vysoké napětí, tudíž nezbude nic jiného, než se dle normy řídit, nemáme-li adekvátní a lepší řešení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail