Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne

Zaměstnavatelé budou moci zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP.

Bude se jednat o stejný princip jako v případě řízení pohybu a pobytu zaměstnanců a spolupracujících osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích, kdy už doteď zaměstnavatelé mohli umožnit zaměstnancům a spolupracujícím osobám, aby se i ve vnitřních prostorech pohybovali bez roušek a respirátorů, pokud přijmou a provedou hygienická, technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik.

Zaměstnavatel je podle příslušných ustanovení zákoníku práce (zejména § 102) povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření předcházet rizikům. Do této povinnosti lze zařadit přijetí opatření proti šíření nemoci covid-19. Jelikož toto riziko nelze v tuto chvíli zcela odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout opatření, aby toto riziko bylo alespoň minimalizováno. Jedním z těchto opatření, které je zároveň důležité a často nezastupitelné, je právě testování zaměstnanců na přítomnost viruSARS-CoV-2 (nemoci covid-19).

Zaměstnavatelé při nařizování povinného testování budou moci vyhodnocovat možnosti šíření nemoci COVID-19 podle svých jednotlivých pracovišť a podle aktuální situace na daném území či pracovišti. Podle toho také budou moci zvolit nejvhodnější způsob testování, případně se budou moci rozhodnout pro jiná opatření k prevenci rizika šíření nemoci covid-19, anebo dokonce k nepřijetí žádných opatření, vyhodnotí-li, že riziko na jejich pracovištích je nízké.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail