Statistika pracovních úrazů pro Statistický úřad EU Eurostat

Statistický úřad Evropské unie Eurostat provozuje od roku 1990 projekt „Health and Safety at Work“, jehož součástí je statistika pracovních úrazů ESAW (European Statistics on Accidents at Work).

Česká republika spolupracuje s tímto projektem od roku 2003, data za Českou republiku poskytuje od roku 2011 prostřednictvím Českého statistického úřadu Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“). Systém ESAW sleduje pracovní úrazovost na základě jednotné metodiky, kterou pro všechny členské státy připravil v roce 2001 Eurostat. Poslední aktualizované znění metodologie „European Statistics on Accidents at Work – Summary methodology“ je z roku 2012.

Každý zaměstnavatel má podle legislativy Evropské unie povinnost vést evidenci takových pracovních úrazů svých zaměstnanců, jejichž následkem je pracovní neschopnost delší než tři dny (nezapočítává se den, kdy k úrazu došlo). Zaměstnavatel je rovněž povinen sepsat záznam o úrazu. Legislativa v České republice tomuto požadavku odpovídá, záznamy o pracovních úrazech se podle kompetence zasílají buď SÚIP, nebo Českému báňskému úřadu (dále „ČBÚ“). SÚIP navázal již dříve v této oblasti s ČBÚ spolupráci a k předání dat vytvořil pro potřeby ČBÚ jednoduchou aplikaci s vloženými číselníky podle požadavků metodiky k evidenci pracovních úrazů ve formátu ESAW. Protože se číselníky statistiky ESAW liší od původně námi používaných, bylo nutné připravit na tuto evidenci také informační systém SÚIP.

Do tohoto informačního systému jsou exportovány pouze ty statistické údaje o pracovních úrazech v kompetenci ČBÚ nutné pro potřeby ESAW – bez osobních dat a dalších údajů postižených. Údaje o pracovních úrazech jsou pak za Českou republiku předávány v jednom souboru. Data jsou dle požadavků Eurostat zasílána osmnáct měsíců od konce sledovaného období, k 30. červnu 2015 nastala povinnost předání dat za rok 2013. V současnosti je každý pracovní úraz reprezentován 26 položkami, oproti předchozím obdobím je nově sledován údaj, zda k pracovnímu úrazu došlo při dopravní nehodě.

Po doručení je soubor dat statistickým úřadem Eurostat ověřen tzv. validací a chybné položky jsou zasílány zpět k opravě či ověření. Většina údajů je při zápisu dat vybírána z číselníků, proto chybných dat nebývá mnoho. Jedná se většinou o překlepy například ve věku zraněné osoby. Tyto chyby jsou dohledány a opraveny a celý soubor je pak statistickým úřadem Eurostat akceptován.

Autor článku: 

Komentáře

Povzdechnutí

12.10.2015 - 16:24 Radoslav Vlasák
Bylo by docela zajímavé vědět, kolik pracovních úrazů (nejen u nás, ale v celé EU) se stalo v tom kterém roce skutečně - nebo aspoň kvalifikovaný odhad, kolik procent jich není vůbec nahlášeno, šetřeno atd. Ale k takovým údajům asi - ani přes tu nejdokonalejší statistiku - reálně dospět nelze...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail