Statistické údaje o ženách na webu Život a práce žen ČR

Zdroj: 

Pro rubriku Data, fakta, studie – Statistické údaje o ženách na webové stránce Život a práce žen v ČR byla zpracována analytická studie Pracovní úrazovost žen (2012–2021) ze zdrojů Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu.

Celkově bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny 36 703 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jich 11 408 událo ženám. Pracovních úrazů bylo 788 závažných, z toho se 137 týkalo žen. Smrtelných pracovních úrazů se událo 87, z toho ženám 7. U těchto pracovních úrazů jsou podrobnější informace získané ze záznamu o úrazu, které inspektorátům zaslaly podniky. Zahrnují data: věk, pohlaví, čas, činnost, zdroj úrazu, místo, příčinu, druh zranění a zraněnou část těla.

Dále z kapitoly ZDRAVÍ publikace Zaostřeno na ženy a muže, kterou vydal Český statistický úřad, byly vybrány tabulky, grafy a kartogramy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz žen v letech 1990–2021.

Celá publikace je zaměřena na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

Webová stránka Život a práce žen v ČR je jedním z výstupů projektu TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR (řešený VÚBP v období 6/2018 až 5/2020 s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu BETA2). Stránka je dostupná na adrese https://zivotapracezen.vubp.cz a předkládá veřejnosti vybrané zajímavé výsledky a informace zpracované z deklarovaných výstupů výzkumných aktivit. Rovnost pohlaví a férové příležitosti pro všechny jsou základními hodnotami, které mají významný dopad na ekonomiku, sociální rozvoj a celkovou kvalitu života. Studium životních a pracovních podmínek žen nám umožňuje lépe pochopit a řešit problémy, kterým čelí, jako jsou diskriminace, nerovnost mezd, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností a další výzvy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail