Stanovisko k vydávání živnostenských oprávnění v oblasti BOZP

Zdroj: 

Problém s vydáváním živnostenského listu na živnost "Poskytování služeb v oblasti BOZP" řeší stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí.

V diskuzi na BOZPinfo se objevila těžko uvěřitelná informace, že žadateli o vydání živnostenského listu na živnost vázanou - Poskytování služeb v oblasti BOZP, bylo na živnostenském úřadě sděleno, že musí po novele zákona č. 309/2006 Sb. zákonem č. 88/2016 Sb. ještě předložit osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi. Příčinu k tomu zavdala zřejmě chybně použitá spojka a místo spojky nebo v poznámce u živnosti vázané Poskytování služeb v oblasti BOZP v Příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: "§ 10 odst. 1 písm. c) a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů,..."

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, pod které spadají živnostenské úřady, v dané věci následující stanovisko.

Při vydávání živnostenských oprávnění je třeba postupovat tak, že živnostenské úřady (ŽÚ) v první řadě postupují při vyžadování dokladů pro vydání živnostenského oprávnění u vázané živnosti  (Poskytování služeb v oblasti BOZP) podle písmen a), b), c), d) Přílohy č. 2 živnostenského zákona (Požadovaná odborná způsobilost - prostřední sloupec - pozn. redakce). Pokud žadatel nemůže předložit doklady dle písmen a), b), c), d) Přílohy č. 2 živnostenského zákona, tak volí ŽÚ variantu uvedenou pod písm. e), tj. vyžadování dokladu, kterým je Osvědčení, a to proto, že Osvědčení podle zákona č. 309/2006 Sb. má omezenou platnost na 5 let a ŽÚ by musely sledovat dobu platnosti Osvědčení. Zásadní tedy je, aby žadatel o živnostenské oprávnění prokázal podle výše uvedených písmen vzdělání a odbornou praxi. To je bez problému u odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP; u koordinátora BOZP na staveništi do 30.4. 2016 nebylo požadováno vzdělání technického zaměření a odborná praxe při přípravě a realizaci staveb, a proto se musí postupovat dle novely zákona č. 309/2006 Sb. potažmo živnostenského zákona.

K variantě vyžadování dokladů na žadatelích o živnostenské oprávnění v oblasti BOZP dle písm. e) ŽZ se obě ministerstva dohodla, že je třeba vycházet z platné legislativní úpravy, tj., že v písmenu e) ŽZ je správně uveden požadavek na předkládání dokladu a ne dokladů, jak by mohlo být vykládáno s ohledem na poznámku pod čarou, která je čistě informativní a ne legislativní, a kde je v Poznámce pod čarou uveden odkaz na doklady, tj. jak na doklad o úspěšně vykonané zkoušce v prevenci rizik, tak na doklad koordinátora BOZP na staveništi.

Věříme, že toto vysvětlení bude živnostenským úřadům stačit a nebudou zdržovat z tohoto důvodu vydání živnostenských oprávnění uchazečům, kteří úspěšně vykonali jednu nebo druhou zkoušku/periodickou zkoušku z odborné způsobilosti, a to buď v prevenci rizik nebo koordinátora BOZP na staveništi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail