Stačí jako doklad o zdravotní způsobilosti kopie lékařského posudku?

Zdroj: 

Jaká forma potvrzení o zdravotní způsobilosti slouží z pohledu zaměstnavatele jako doklad? Stačí, aby zaměstnavatel vlastnil kopii takového potvrzení, nebo je nutné mít originál? Popřípadě kde se mohu dočíst více?

Zaměstnavatel musí mít originál lékařského posudku. V § 43 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí: „Stejnopis lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.“. A v § 44 odst. 1: „Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, zajistí neprodleně jeho prokazatelné předání
a) posuzované osobě a
b) osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.“

Hovoří se o originálu lékařského posudku, nikoli o kopii.

O lékařských posudcích je možné více si přečíst v Hlavě IV. zákona č. 373/2011 Sb., ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb., nebo ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail