Srpnové vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

V srpnovém vydání našeho odborného časopisu je publikováno pět recenzovaných článků. První z článků navazuje na první díl z jarního vydání, který byl věnován vlivu prostředí na spolehlivost systémů v oblasti letectví. Jeho cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem této části je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Druhý článek je z oblasti ergonomie a zabývá se vymezením specifických ergonomických principů v oblasti sedacích prvků městského mobiliáře a jejich využitím při návrhu vlastního designu netradičního sedacího prvku – lavičky. Další z příspěvků se zabývá fyzikální podstatou havarijních jevů, jejichž pochopení je důležité pro tvorbu havarijních scénářů. První část tohoto článku je zaměřena na popis fyzikálně - chemických charakteristik jevu Fire Ball (způsob a  podmínky vzniku, fyzikálně chemické parametry, nebezpečí, které vznik tohoto jevu provází). V druhé části příspěvku je pak uveden souhrn tří závažných havárií s výskytem tohoto jevu z databází ARIA a e-MARS. Další článek se zaměřuje na popis aktuálních požadavků vztahujících se k  bezpečnosti strojních zařízení v Ruské federaci a na způsob jejích splnění a srovnává legislativní požadavky s EU. Poslední z článků v recenzované části představuje použití nástrojů metody statistické analýzy dat QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships, kvantitativní vztah mezi chemickou strukturou a biologickou účinností), kterou lze využít pro získání informací o toxických účincích chemických látek a jejich velikosti.

V nerecenzované části jsou články věnovány dvěma konferencím. První z nich je tradiční ostravská konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013, která proběhla již v polovině května. Autor stručně představuje přednesené příspěvky z oblasti bezpečnosti, bezpečnostního inženýrství, praxe BOZP z pohledu jednak státní správy, a také soukromého sektoru. Druhý příspěvek seznamuje s další květnovou, avšak slovenskou akcí. Společná vizia pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pořádala v květnu 2013 setkání zástupců institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů ze Slovenska a České republiky nad otázkami souvisejících s BOZP na pracovištích.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Vliv prostředí na spolehlivost systémů 2/2 - Ing. Miroslav Jirgl, Ing. Marie Havlíková, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D
  • Využití specifických ergonomických principů při návrhu sedacího prvku městského mobiliáře - Ing. arch. Vladimír Haltof
  • Možnosti validace matematického modelu tepelných účinků jevu BLEVE - Ing. Jan Skřínský, Ph.D. a kolektiv
  • Srovnání požadavků EU a Ruské federace na bezpečnost strojních zařízení - Ing. Maria Iskandirova, Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  • Použití nástrojů QSAR k získávání ekotoxikologických dat - Ing. Pavel Forint

Nerecenzované články:

  • Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 v Ostravě - Mgr. et Mgr. Josef Senčík
  • Mezinárodní konference BOZP „Bezpečné pracovisko“ a česko-slovenský seminář „Bezpečné stavenisko" - Ing. Marie Bukovská, Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Karel Škréta
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail