Srážka zaměstnance s vysokozdvižným vozíkem

Zdroj: 

Zaměstnavatel nezajistil bezpečnost v prostoru nakládací rampy a došlo ke srážce zaměstnance s vysokozdvižným vozíkem.

Úrazový děj

Při nakládání zboží chtěl řidič upřesnit objednávku s řidičkou manipulačního motorového vysokozdvižného vozíku. Při chůzi na pracovišti distribučního centra (dále jen DC), prostoru nakládací rampy, která je manipulační rampou a současně plní i funkci komunikace, vkročil manipulačnímu vozíku do cesty. Chůze pěších byla v tomto prostoru zaměstnavatelem povolena. Došlo k zachycení zadním kolem vozíku pravé dolní končetiny a ke zranění – tržné ráně na patě - s následnou hospitalizací delší než 5 dnů.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 103 odst. 1 písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnancům, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik při prováděné činnosti. Dotyčnému řidiči konkrétně o jeho pohybu po nakládací rampě na pracovišti, kde nebyl v den pracovního úrazu zajištěn bezpečný stav tohoto pracoviště tím, že prostor nakládací rampy je manipulační rampou a současně plní i funkci komunikace. Pro pěší nelze bezpečný prostor zajistit, ale v době provozování dopravy, např. manipulačními motorovými vozíky, v těchto místech nebyla chůze zakázána, jak požaduje ustanovení čl. 5.13 Přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O těchto informacích a pokynech zaměstnavatel nevedl dokumentaci.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností jiného subjektu, zaměstnavatele, u kterého se úraz stal:
§  2 odst. 1 písm. a) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil, aby pracoviště DC byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP při práci odpovídaly bezpečnostním požadavkům na pracoviště. Aby prostory určené pro práci a jiné komunikace měly stanovené rozměry a byly vybaveny pro činnosti tam vykonávané, neboť například při prováděné činnosti, pohybu pěších po nakládací rampě, nebyl v den úrazu zajištěn bezpečný stav tohoto pracoviště tím, že prostor nakládací rampy je manipulační rampou a současně plní i funkci komunikace. Pro pěší nelze bezpečný prostor zajistit, ale v době provozování dopravy, např. manipulačními motorovými vozíky, v těchto místech nebyla chůze zakázána, ale zaměstnavatelem povolena, což ustanovení čl. 5.13 Přílohy k nař. vl. č. 101/2005 Sb. nedovoluje.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem ani jiným subjektem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle nám dostupných informací nebyla přijata.

Informace o opatřeních provedených OIP

Vzhledem k tomu, že v průběhu šetření bylo zjištěno nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ze strany kontrolovaných osob, bylo ze strany oblastního inspektorátu práce (OIP) navrženo zahájení správního řízení a uložení pokuty.

Komentáře

Doprava nebo manipulace?

01.08.2014 - 09:21 Amos Děkaník
Prováděla řidička vozíku ještě manipulaci s materiálem, nebo již dopravu. Tyto dva termíny je potřeba zřetelně odlišovat. Pokud nelze, bude pravděpodobně nutné provoz manipulačních vozíků v ČR legislativně zakázat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail