Správná praxe ve firmě ČKD PRAHA DIZ, a. s.

Další firmou, která se rozhodla představit uživatelům portálu BOZPinfo.cz, je ČKD PRAHA DIZ, a.s. (dodavatelsko inženýrský závod).

Přicházím do velkého areálu v Praze – Vysočanech v Kolbenově ulici. Moji domněnku, že se zde něco vyrábí, vyvrací Slavoj Zemánek, vedoucí úseku řízení jakosti a organizace společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.. „Výrobní haly tu ještě zůstaly z dob minulých a využívají se jen sporadicky.“ Dnes společnost nabízí dodávky, montáž, zkoušky, uvádění do provozu a to samostatně nebo v rámci dodávek technologických provozních a investičních celků v následujících oblastech:

  • dodávky pro plynárenství,
  • dodávky pro teplárenství,
  • dodávky pro jadernou energetiku,
  • dodávky pro dopravní systémy, stabilní měnírny a distribuční transformovny pro městskou hromadnou a železniční dopravu,
  • dodávky pro stavby výrobní a nevýrobní sféry,
  • kompresorové stanice pro technologické procesy,
  • chladicí zařízení pro potravinářský, chemický průmysl a energetiku, ledové plochy a další zařízení,
  • zařízení na likvidaci farmaceutického, nemocničního a speciálního odpadu.

V současné době ve společnosti pracuje cca 360 zaměstnanců různých profesí. Z dělnických jsou to montéři (elektro, strojní), skladníci, svářeči, stavební dělníci, řidiči. Dále zde působí projektoví manažeři, stavbyvedoucí, techničtí pracovníci (například zkušební technici), ekolog, referent kvality, manažeři až po generálního ředitele a další THP pracovníci.

Úsek jakosti a organizace se skládá ze čtyř členů – vedoucího, referenta kvality, ekologa a technika BOZP a PO. Všichni jsou odborně způsobilí v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Aby mohli vykonávat provozní kontroly na stavbách, kde působí naše společnost, museli všichni z úseku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik“, vysvětluje Slavoj Zemánek.

K hodnocení rizik slouží podrobný registr rizik. Za nejvýraznější jsou považována rizika spojená se stavbou (pády osob, manipulace s břemeny), pracoviště montérů a svářečů.

Společnost zvažovala účast v soutěži Bezpečný podnik, ale nakonec se vedení rozhodlo pro certifikaci podle mezinárodní normy OHSAS 18001 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získali také certifikáty EN ISO 9001 pro systém managementu jakosti, EN ISO 14001 pro systém managementu environmentu. 

Jedním z požadavků normy OHSAS 18001 je vyhodnocování „skoronehod“. Každý incident, přestože nevznikne škoda na zdraví nebo věcná škoda, se zapisuje do hlášení o „skoronehodě“ a následně vzniká analýza, proč se událost stala a jak jí příště předejít. Že je tato metoda dobrým nástrojem ke snižování vážných pracovních úrazů, potvrzuje technik BOZP a PO s tím, že letos nezaznamenali žádný vážnější úraz a v loňském roce čtyři.

Ve společnosti jsou zavedeny provozní kontroly vycházející z metodiky 5 S (filozofie založená na 5 japonských slovech začínajících na S: seiri = separovat, nechat na pracovišti jen nutné věci, seiton = systematizovat, uspořádat, seiso = stále čistit, seiketsu = standardizovat, shitsuke = udržovat a zlepšovat pořádek na pracovišti, sebedisciplína - zdroj internet). „V České republice tato metodika ještě není příliš rozšířená a používá se spíš ve výrobních provozech, ale vybrali jsme si část aplikovatelnou i na náš podnik“, říká S. Zemánek.

Kromě provozních kontrol vykonávají technické kontroly na stavbách, na kterých společnost působí (prověřují plnění požadavků jakosti, legislativy životního prostředí a bezpečnosti), prověrky BOZP podle zákoníku práce a interní audity podle norem ISO 9001, 14001 a 18001. Systém vnitřních kontrol je ještě doplněn jednou ročně externím auditem.

Nezapomíná se ani na péči o zaměstnance. Na každého je ročně vyčleněno 10 000 korun (pokud mají děti, tak ještě 3000 Kč na každé dítě), které může využít na stravování, ozdravné pobyty, masáže, solnou jeskyni nebo třeba na životní pojištění. „Klíčoví zaměstnanci, nositelé know how společnosti, mají tuto částku navýšenou ještě o 30 %“, říká Martina Kněžourová, personální ředitelka společnosti.

Zdá se tedy, že společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců stará dobře. Jak jste na tom ve Vaší firmě? Podělte se s námi o své zkušenosti. Napište nám na bozpinfo@vubp-praha.cz.


 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail