Smrtelné pracovní úrazy podle územního členění ČR v letech 1999 - 2003

Komentář; 3 tabulky: Ukazatele smrtelných pracovních úrazů v roce 2003, Rozdělení smrtelných pracovních úrazů podle území působnosti IBP v letech 1999 - 2003, Četnost smrtelných pracovních úrazů 10 000 pojištěnců podle území působnosti IBP v letech 1999 - 2003; 4 grafy

V  níže uvedené tabulce č. 1 je rozdělení smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle krajů (vyšších samosprávných celků podle klasifikace CZ NUTS) a v tabulce č. 2tabulce č. 3 je zaznamenán vývoj těchto ukazatelů v územích působnosti jednotlivých inspektorátů bezpečnosti práce.

Rozdělení smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle krajů
V následujícím grafu č. 1.1 je rozdělení smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2003 podle jednotlivých krajů (vyšších samosprávných celků).

Graf č. 1.1: Rozdělení smrtelných pracovních úrazů podle krajů

Graf rozdělení SPÚ podle krajů 

Z grafu č. 1.1 je patrné, že přes 50% smrtelných pracovních úrazů vzniká v pouhých pěti krajích, a to v Moravskoslezském kraji (35, tj. 17,6% smrtelných pracovních úrazů), ve  Středočeském kraji a Jihomoravském kraji (27, tj. 13,6% ), v hl. m. Praze (21, tj. 10,6%) a v Jihočeském kraji (17, tj. 8,5%).
Nejméně smrtelných pracovních úrazů bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (3, tj. 1,5% smrtelných pracovních úrazů). Po něm následuje Liberecký kraj (4, tj. 2% smrtelných pracovních úrazů).
V dalším grafu č. 1.2 je rozdělení smrtelných pracovních úrazů uspořádané podle území působnosti jednotlivých IBP.

Graf č. 1.2: Rozdělení smrtelných pracovních úrazů podle území působnosti IBP

Graf rozdělení SPÚ podle působnosti IBP 

Z grafu č. 1.2 je patrné, že 68,4% smrtelných pracovních úrazů vzniká v územích působnosti pouhých čtyř IBP, a to v území působnosti IBP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj (43, tj. 21,6% smrtelných pracovních úrazů), IBP pro Jihomoravský a Zlínský kraj (38, tj. 19,1% smrtelných pracovních úrazů), IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu (28, tj. 14,1% smrtelných pracovních úrazů) a IBP pro Středočeský kraj (27, tj. 13,6% smrtelných pracovních úrazů).
Nejméně případů bylo zaznamenáno v území působnosti IBP pro Plzeňský a Karlovarský kraj (11, tj. 5,5% smrtelných pracovních úrazů).

Vývoj ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v územích působnosti jednotlivých IBP
V grafech č. 2č. 3 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatelů smrtelných pracovních úrazů (počtu případů smrtelných pracovních úrazů a četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců) v územích působnosti jednotlivých IBP od roku 1999 do roku 2003.

Graf č. 2: Rozdělení smrtelných pracovních úrazů podle území působnosti IBP

Graf vývoj SPÚ podle působnosti IBP 

V grafu byl patrný trend strmého růstu hodnot ukazatele počtu případů smrtelných pracovních úrazů v území působnosti IBP pro Královéhradecký a Pardubický kraj, a to od roku 2000 do roku 2002. V roce 2003 zde došlo naopak k poklesu pod úroveň roku 2001. Dále v území působnosti IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu, kde pokračoval i v roce 2003. Trend poklesu hodnot tohoto ukazatele v období let 2000 až 2002 byl patrný v území působnosti IBP pro hl. m. Prahu, ale v roce 2003 se zde počet smrtelných pracovnách úrazů opět mírně zvýšil. O trendu poklesu hodnot tohoto ukazatele se dá hovořit i v území působnosti IBP pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
V roce 2003 se proti předcházejícímu roku významně zvýšil počet případů smrtelných pracovních úrazů v území působnosti IBP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, a to o 12 případů, IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu (o 5 případů) a IBP pro Jihomoravský a Zlínský kraj (o 4 případy). Výrazné snížení bylo naopak zaznamenáno v území působnosti IBP pro Královéhradecký a Pardubický kraj (o 13 případů) a Ústecký a Liberecký kraj (o 12 případů).
V následujícím grafu č. 3 je zaznamenán vývoj ukazatelů četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců v územích působnosti jednotlivých IBP.

Graf č. 3: Vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000
pojištěnců v území působnosti IBP

Graf četnost SPÚ na 10000 pojištěnců 

Od roku 2000 je patrný výrazný trend růstu hodnot ukazatele četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců v území působnosti IBP pro Královéhradecký a Pardubický kraj, který ale u tohoto kraje v roce 2003 výrazně poklesl pod hodnotu roku 2001. Naopak klesající trend hodnot tohoto ukazatele vykazuje v období let 2000 až 2002 území působnosti IBP pro hl. m. Prahu, kde však došlo v roce 2003 k mírnému zvýšení.
V roce 2003, obdobně jako u předcházejícího ukazatele, došlo proti roku 2002 k výraznému zvýšení hodnot ukazatele četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců v území působnosti IBP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj (z hodnoty 0,43 na 0,61), IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu (z hodnoty 0,50 na 0,61) a IBP pro Jihomoravský a Zlínský kraj (z hodnoty 0,46 na 0,52).

Tabulka č. 1: Ukazatele smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle krajů
(vyšších samosprávných celků – klasifikace CZ – NUTS)

 

Kraj

Pojištěnci

Počet smrtelných pracovních úrazů

Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců

Hlavní město Praha

864 369

21

0,24

Středočeský

436 649

27

0,62

Jihočesky

256 577

17

0,66

Plzeňský

230 075

8

0,35

Karlovarský

1140249

3

0,26

Ústecký

291 603

9

0,31

Liberecký

166 907

4

0,24

Královéhradecký

226 860

7

0,31

Pardubický

207 679

11

0,53

Vysočina

202 525

11

0,54

Jihomoravský

495 598

27

0,54

Olomoucký

227 149

8

0,35

Zlínský

238 517

11

0,46

Moravskoslezský

476 677

35

0,73

ČR

4 435 434

199

0,45

 

Tabulka č. 2: Rozdělení smrtelných pracovních úrazů v ČR podle území působnosti IBP
(podle bývalého Číselníku krajů a okresů - ČKO) v letech 1997 - 2002

IBP pro kraj

1999

20002001

2002

 2003

hlavní město Praha

16

 37

30

19

 21

Středočeský

28

27

23

27

 27

Jihočeský

21

7

16

23

 28

Západočeský

17

20

20

16

 11

Severočeský

15

22

19

25

 13

Východočeský

21

12

24

31

 18

Jihomoravský

38

48

47

34

 38

Severomoravský

44

50

52

31

 43

 

Tabulka č. 3: Četnost smrtelných pracovních úrazů v ČR na 10 000 pojištěnců podle území působnosti IBP
v letech 1999 - 2003
(podle bývalého Číselníku krajů a okresů)

IBP pro kraj

1999

2000

2001

2002

 2003

hlavní město Praha

0,20

0,44

0,35

0,22

0,24

Středočeský

0,67

0,64

0,54

0,62

 0,62

Jihočeský

0,68

0,23

0,55

0,50

 0,61

Západočeský

0,47

0,56

0,57

0,46

 0,32

Severočeský

0,32

0,48

0,42

0,53

 0,28

Východočeský

0,39

0,23

0,47

0,70

 0,41

Jihomoravský

0,43

0,55

0,55

0,46

 0,52

Severomoravský

0,56

0,66

0,70

0,43

 0,61

 

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail