Školení bezpečnosti : model vývojového diagramu usnadňuje rozvoj účinných kurzů

Vývojové diagramy pro vývoj a implementaci účinných programů školení bezpečnosti práce. Analýza procesu školení BOZP.

Model vývojového diagramu prezentuje vztahy mezi dílčími procesy celkové bezpečnosti a zdravotnickými kurzy.Tento model by měl usnadnit specialistům na bezpečnost práce pochopení procesů, které zapojují do vývoje a implementace účinného programu školení  bezpečnosti práce.

Proces školení

Aby byl užitek programu školení bezpečnosti práce maximální, je potřeba proniknout do vnitřních vztahů zmíněných procesů a vyřešit několik relevantních problémů.

 • Organizace se může domnívat, že školení bezpečnosti a zdraví může vyřešit specifický problém před tím, než vůbec zváží řešení odborníků.
 • Školitelé až příliš zaměřují pozornost  na téma a příliš málo na opravdové potřeby účastníků kurzu.
 • Hodnocení kurzu se propadá ve chvíli poskytnutí dokumentů, ze kterých účastníci čerpali.
 • Školení je delší, než je nezbytně nutné, z čehož vyplývá větší cena. Důvod je nedostatečně definované základní téma.
 • Školitelé bezpečnosti odhalují slabé stránky v povinné zprávě, která je žádána od státu, federálních či národních organizací nebo agentur.
 • Školení nemůže být vedeno bez dostatečného vybavení.
 • Někteří zaměstnanci se domnívají, že bezpečnost práce je založena na specializovaném zákonu, někteří zase mylně předpokládají, že se pravidla práce musí naučit nazpaměť.

Model školení

Raději, než  představit, „jak“ na školení bezpečnosti, představme si model školících procesů, který je dělaný na míru potřebám organizací. Model je založen na prostém konceptu, který zahrnuje důležité bezpečnostní prvky navržené příslušnými institucemi.

Hlavní dokumenty

Množství literatury, která se zabývá školeními bezpečnosti práce, je ohromující. Naštěstí některé nedávné publikace sumarizují nejpotřebnější údaje pro školení bezpečnosti.

Tyto dokumenty jsou publikovány:
ANSI Z940 Committee - Výborem Z940 Amerického národního normalizačního institutu (www.ansi.org/)
NIOSH - Národním institutem pro bezpečnost a zdraví při práci (www.cdc.gov/niosh/homepage.html
OSHA - Úřadem pro bezpečnost a zdraví při práci (www.osha.gov)
    
Vytváření modelu

Sumarizací výzkumu školení vyšlo najevo, že dva z programů školení  úspěšně vyhověly potřebám. Výzkum provázela diskuse mezi tvůrci programů a účastníky kurzů. Např. hodnocení výukových materiálů, pozornost při výuce a srovnání mezi prvky kurzu a prvky směrnicí OSHA. První z programů obsahoval všeobecnou bezpečnost pro traťové dělníky. Druhý poskytl ergonomické školení pro domácí pečovatele.

MODEL

Obr.1 představuje model vývojového diagramu. Kosočtvercové tvary tvoří rozhodnutí (značení D1-D4)

D1 : Model začíná otázkou, zda je potřeba školení. Obvyklé důvody pro zavedení školení zahrnují též požadavky předpisů, zákonnou povinnost a touhu zdokonalit schopnosti zaměstnanců, co se týče rozpoznání hazardu a monitoringu rizika.

D2 : Rozhodnutí D2 se nabízí pokaždé, kdy je kurz poskytován. Např. pokaždé, kdy je kurz veden, sponzor se může rozhodnout ušetřit finance a nechat si shromáždit údaje o znalostech a dovednostech před kurzem a po jeho absolvování. Samozřejmě, že tato data se podle modelu musí vyhodnotit, než se průběh školení posune dále.

D3 : Všeobecně, pokud byl jednou program bezpečnosti práce vyvinut, bude se periodicky opakovat. Model připouští, že se mohou změnit potřeby organizací a určitý program může být ukončen.

D4 : Program školení je hodnocen za účelem získání informací o kvalitě a provedení.  Aby byl tento proces efektivní, školitelé musí být přístupní, svobodomyslní, vytrvalí a nebránit se diskusi. Pokud zhodnocení ukáže, že je třeba zlepšení, učiní se. V opačném případě může být program znovu použit.

diagram

 

Srovnání se směrnicemi OSHA a s normou ANSI Z490.1
Viz. Tab.1, Tab.2

Kdo může použít model ?

 1. Model může poskytnout nástroj pro studium o školících procesech bez nutného několikahodinového studia knih dané tématiky.Model dále nabízí novou perspektivu v celkové kvalitě programu školení BOZP.
 2. Studenti, kteří studují obor bezpečnosti práce mohou mít jiný pohled na věc, než odborníci.
 3. Finanční ředitelé mohou snáze najít zdroje k těmto programům.
 4. Organizace by mohly použít model k úpravně jejich požadavků, které by následovně přidaly do vlastních vnitropodnikových směrnic.
 5. Strany v soudním sporu mohou použít model, jako důkaz provedení adekvátního provedení školení bezpečnosti.

Tab.1
Srovnání : OSHA směrnice vs. Model vývojového diagramu

Prvky OSHA Body vývojového diagramu
Určit, zda je školení nutné ? D1 : Je školení nutné
Identifikovat potřeby školení Identifikovat potřeby školení
Identifikovat cíle a plány Vyvinout učební plán
Rozvinout učební činnost Učební aktivita, materiály a specifikace
Vést školení Vést školení
Zhodnotit efektivitu programu Zhodnotit školení
Vylepšit program Provést zlepšení

Tab.2
Srovnání : Norma ANSI Z490.1-2001 vs. Model vývojového diagramu

Prvky ANSI Body vývojového diagramu
Administrace a management programu -
Stanovení potřeb Identifikovat potřeby školení
Znalosti výukových plánů a podmínek Vyvinout učební plán
Návrh školení Učební aktivita, materiály a specifikace
Specifikovat místo, rozvrh, kvalifikace školitele, vztah školitel-účastník a hodnotící postup Učební aktivita, materiály a specifikace
Určit kritéria k dokončení programu Učební aktivita, materiály a specifikace
Provedení programu Provést školení
Použití výsledků hodnocení ke zlepšení Provést zlepšení
Dokumentace a záznam Části dílčích procesů

Závěr

Vývojový diagram umožňuje společnostem najít program plně vyhovující jejich potřebám. Dále nabízí grafické vyjádření, definování vnitřních vztahů mezi prvky programu a rozhodnutími.Model obsahuje jednoznačné rozhodovací body, které se týkají shromažďovaní dat o stavu znalostí a dovedností před uspořádáním kurzu., na které je nutné brát zřetel, abychom zjistili účinnost programu.

Z angličtiny pro BOZPinfo.cz přeložil Jan Černý

ZDROJ:
Jensen, Roger C. Safety Training : flowchart model facilitates development of effective courses / Školení bezpečnosti : model vývojového diagramuje usnadňuje rozvoj účinných kurzů. Professional Safety, 2005, č. 2, s. 26-32.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail