Sjednocení serverů BOZPinfo.cz a BZP.cz

Informační server BZP.cz, který je již více než tři roky provozován Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., přechází od 1. srpna 2009 pod oborový portál BOZPinfo.cz.

Hlavním cílem serveru BZP byla od data založení především publikace srozumitelných a přímočarých návodů jak řídit podnik tak, aby splňoval požadavky právních předpisů z oblasti BOZP. Začínajícím podnikatelům radil, jak harmonizovat legislativní požadavky BOZP s podnikáním, s ohledem na hlavní cílové skupiny - malé a střední podniky (MSP), osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a občany hledající informace z oblasti BOZP. Informační server BZP.cz fungoval jako návodné centrum, kde byly informace aktualizovány v delších časových intervalech (spojených např. s aktualizací související legislativy apod.). V současné době je informační portál BZP.cz tvořen pěti rubrikami, které jsou v souladu s politikou sjednocování informačních zdrojů od prvního srpna implementovány do systému BOZPinfo.cz. Od tohoto dne již čtenář nebude muset hledat na dvou webech, což mu usnadnění orientaci v článcích a zkrátí tak dobu potřebnou pro získání informací. Dalším předpokládaným pozitivním dopadem je i lepší provázanost mezi oběma médii, což by opět mělo napomoci větší přehlednosti a zrychlit celý proces vyhledávání. Vybraný obsah serveru BZP.cz je aktuálně přesunut do sekce „MSP & OSVČ - Malé a střední podniky & Osoby samostatně výdělečně činné“ (http://www.bozpinfo.cz/msp-osvc/).

Dlouhodobé rubriky „Abeceda podnikatele“, „Rady a doporučení“, „Poradenská pracoviště – přehled“ a „Ke stažení“ byly navíc v prvním čtvrtletí roku 2009 doplněny o novou sekci „Pro cizince/Foreigners“. Jak již sám název napovídá, jedná se o rubriku určenou zahraničním osobám (podnikatelům, zaměstnancům apod.), jejímž cílem je přinášet pracovníkům z ciziny informace týkající se problematiky BOZP v jejich rodném jazyce. BOZPinfo.cz rovněž přejímá rubriky "Desatero podnikatele", "Kde se stala chyba?", "Praktické příklady" a "Zásady BOZP".

V rozvoji projektu by se Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., chtěl zaměřit také na monitoring nově vydaných českých technických norem, které se dotýkají oblasti BOZP, v nichž jde většinou o bezpečnostní požadavky. Výstupem by byl seznam, obsahující stručnou informaci o normě (název, označení normy, třídící znak a stručný obsah).

Na závěr bychom vás rádi vyzvali k tomu, abyste se prostřednictvím článků na serveru BOZPinfo.cz podělili o své zkušenosti, znalosti či příklady z praxe, jak se potýkáte s řešením problematiky BOZP. Jistě byste tak přispěli ke zlepšení situace BOZP v ČR a napomohli prevenci v této oblasti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail