BOZPinfo v novém

Zdroj: 

Vážení čtenáři,

Je tomu již 14 let, co věnujete přízeň oborovému portálu BOZPinfo, který provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Za tu dobu prošel tento portál poskytující informace převážně z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci několika změnami. K výraznějším úpravám jeho designu a obsahové stránky došlo roce 2004 a v roce 2008.

Nyní od 4. 10. 2016 opouštíme starý redakční systém a přecházíme na nový, moderní a spolu s tím jsme se rozhodli změnit i vizuální podobu. Ale rubriky a články zůstanou až na malé zjednodušení zachovány.

O Vaše uživatelské účty se ale nemusíte bát. Všechny byly zachovány. Nicméně je nutné, abyste si z důvodu bezpečnosti zažádali o nové heslo. Na Váš e-mail bude následně zaslán odkaz pro dočasné přihlášení, skrze který si poté budete muset zadat heslo nové. Hlavní změna oproti starému systému je ta, že se přihlašujete pomocí e-mailové adresy (přihlašovací jména byla zrušena). V případě jakýchkoliv problémů se neváhejte obrátit na našeho webmastera na adrese ruzicka@vubp-praha.cz.

Zažádat o nové heslo

 

Registrovaní uživatelé jsou pravidelně informováni o novinkách formou e-mailového zpravodajství. Kvůli přechodu na nový systém budeme muset všechny zájemce o tento newsletter požádat, aby svou e-mailovou adresu přihlásili znovu, chceme tak zároveň aktualizovat současný seznam adres. Poskytování aktualit je možné i formou RSS kanálu (Really Simple Syndication), jehož prostřednictvím uživatel na svém PC obdrží informace o novinkách, aniž by musel navštívit stránky tohoto webu.

Hlavní článek Téma BOZPinfo včetně ilustračního obrázku zůstává na titulní straně, stejně jako přehled aktuálních článků a krátkých zpráv, ve kterých publikujeme informace o nových právních předpisech ČR, EU a o normách ČSN se vztahem k BOZP.

Nově se na titulní straně objevují záznamy z Kalendáře akcí, kam si zájemci mohou umístit upoutávku na vlastní kurz, školení, seminář, zkoušky, popřípadě jinou akci zaměřenou na BOZP. Zveřejnění informace v Kalendáři akcí od nynějška funguje jako placená služba. Podobně jako u nákupu kreditů pro uveřejnění inzerátu v Pracovních místech se bude kupovat i kredit pro Kalendář akcí. Do startu počítáme s poplatkem 50 kreditů za jednu uveřejněnou akci. Ti, co hledají uplatnění v oblasti BOZP nebo naopak nabízejí pracovní místo například odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v prevenci rizik, koordinátorům BOZP, školitelům apod., mohou i nadále využívat rubriku Pracovní místa. Přehled nejnovějších inzerátů je nyní také vidět na titulní straně.

Z titulní strany mají uživatelé přístup k informačním zdrojům jako Encyklopedie BOZP nebo Digitální archiv BOZP.

K nejčtenějším rubrikám patří Rady pro vás/Otázky a odpovědi. Čtenáře i pravidelné přispěvovatele si našla i Poradna, kde si vyměňují své zkušenosti s BOZP. Tyto rubriky zůstávají beze změny, stejně tak i Formuláře BOZP. Rubrika Nejčastější dotazy, kde jsou publikovány základní informace na dané téma s odkazy na články věnující se tématu podrobněji, je zrušena a články z ní jsme přesunuli do Knihovny BOZP/Čítárny.

Na aktualizovaném webu BOZPinfo již nenajdete také rubriku Malé a střední podniky a Osoby samostatně výdělečně činné (MSP & OSVČ), její podrubriky Ke stažení, Pro cizince – Foreigners, Rady a doporučení (Kde se stala chyba a Praktické příklady) se přesouvají taktéž do Knihovny BOZP/Čítárny. Náplň rubriky Tematické přílohy jsme rozdělili do rubrik podle tématu v Knihovně BOZP/Čítárně.

Rubrika Výzkum BOZP je zachována beze změny.

V rubrice Právní předpisy (dříve Legislativa) je možné si vyhledat právní předpisy ČR a normy ČSN. Zachován zůstává i Výběr z Úředního věstníku EU. Obsahy ostatních podrubrik se přesouvají do archivu (Právní předpisy/Právní předpisy EU/Úřední věstník EU - Archiv). Jak již uvedeno výše, o nových právních předpisech EU informuje rubrika Krátké zprávy na titulní straně. Podrubrika Rada vlády pro BOZP je přesunuta v Knihovny BOZP/Čítárny.

Součástí portálu BOZPinfo nadále zůstává také elektronický odborný Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti = Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), který vychází čtvrtletně.

Doufáme, že se Vám BOZPinfo v novém bude líbit a zachováte nám přízeň i nadále. Dotazy, náměty a připomínky nám posílejte na bozpinfo@vubp-praha.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail