Sedmý ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP zná vítěze

Zdroj: 

Vítězem se stal Petr Pavlíček, DiS., který v současné době pracuje pro společnost Aptar Czech Republic s.r.o. Cenu mu předali náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a výkonný ředitel společnosti CERVA Group Miroslav Rous 31. října 2023 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Do soutěže PROFESIONÁL BOZP se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězný projekt tvořil velmi obsáhlý materiál zahrnující opatření a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro širokou škálu činností zaměřených na:

 

  1. eliminaci rizika vzniku muskuloskeletálních poruch při manipulaci s materiálem ve společnosti Aptar Czech Republic s.r.o.; 
  2. snahu zabránit vzniku úrazů ve společnosti v souvislosti s údržbou strojních zařízení systémem LOTOTO (Lock Out – Tag Out – Try Out); 
  3. BBS (Behavior based safety) – zapojení zaměstnanců společnosti do systému managementu BOZP s cílem CHCI PRACOVAT BEZPEČNĚ.

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň BOZP v konkrétním  podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám BOZP, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. 

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k činnostem zaměřeným na prevenci rizik, na něž bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tyto pracovní činnosti, zvýšit prestiž osob, které se na prevenci rizik zaměřují, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy

Soutěž je obdobně jako v předchozích ročnících vyhlašovaná pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svou činnost na celém území České republiky. 

Národní soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Mediálními partnery soutěže jsou společnost Wolters Kluwer a oborové portály BOZPinfo.cz a BOZPprofi.cz. Vítěz obdržel cenu od společnosti CERVA Group, která na trhu nabízí osobní ochranné pracovní prostředky.

Informace k soutěži jsou dostupné na webové stránce www.vubp.cz/profesional-bozp. 

Předávání ocenění PROFESIONÁLOVI BOZP v Kaiserštejnském paláci
Vítěz soutěže PROFESIONÁL BOZP Petr Pavlíček (2. zleva)
Předávání ocenění PROFESIONÁLOVI BOZP v Kaiserštejnském paláci

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail