Samozhášecí cigarety

Zdroj: 

Nedávno vstoupila v platnost norma Evropské unie, díky které budou všechny prodávané cigarety tzv. samozhášivé – pokud tedy člověk "nepotáhne", zhasnou.

Tento typ cigaret má několik používaných označení. V USA jsou označovány převážně jako FSC (Fire Safe Cigarette), u nás propagovány spíše jako RIP (Reduced Ignition Propensity) či LIP (Lower Ignition Propensity).

Princip spočívá v méně hořlavém papírku, který tvoří dělící lamely – přibližně jako retardéry na silnicích. Pokud tak člověk nepřiloží cigaretu k ústům a nepotáhne, cigareta do cca minuty zhasne. Riziko vznícení hořlavého materiálu se tak snižuje až o 60 %.

Důvod zavedení je jasný – snížení počtu požárů vzniklých od nedopalků či odhozených cigaret. Odborníci paradoxně namítají, že cigarety budou škodlivější, protože nutí kuřáky více tahat a rakovinotvorné látky se tak dostanou do plic v ještě větší míře.

Cigaretou zapálené lesy, byty, dopravní prostředky, dílny. Milionové škody, zranění, ale i usmrcení osob při těchto požárech. Nic neobvyklého ve statistice Hasičského záchranného sboru České republiky. Hasiči rozhodně vítají rozhodnutí Evropské komise.

Cigarety, které splňují nový „požárně-bezpečnostním standard“, jsou navrženy tak, aby měly sníženou náchylnost ke vznícení (LIP), budou-li ponechány bez dozoru. Ale i tak musí mít spotřebitelé na zřeteli, že LIP cigarety nejsou „nehořlavé“. Kuřáci se vždy musí ujistit, že cigarety jsou po dokouření řádně uhašeny.

Ročně vznikne nedbalostí při kouření více jak osm set požárů. Každoročně u těchto požárů umírá okolo dvaceti osob, desítky osob se zraní a škody dosahují desítky milionů korun (viz tabulka). Nejčastěji hoří odpady, ale vysoký počet požárů evidujeme v lesích a přírodním prostředí. Nejtragičtější požáry jsou v bytech, rodinných domech a chalupách. Výjimkou nejsou požáry způsobené nedbalostí při kouření v dopravních prostředcích.

Požáry způsobené nedbalostí při kouření

 

Rok

Počet požárů

Přímá škoda

 Usmrceno

Zraněných osob

2006

869

 59,4mil

23

78

2007

 956

163,6mil

22

119

2008

832

40,5mil

11

74

2009

800

39,6mil

18

69

2010

648

66,7mil

17

62

01–09 2011

532

 32,4mil

9

48

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Dne 17.11.2011 byly ve Věstníku Evropské unie a následně také ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření zveřejněny odkazy na nové normy týkající se zkoušení samozhášecí schopnosti cigaret.

Konkrétně se jedná o normy:

EN 16156:2010 Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek

EN ISO 12863 Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

Datum zveřejnění odkazu ve věstníku EU je obsaženo v prováděcím rozhodnutí Komise ze dne 9.8.2011. Zároveň je zde deklarováno, že tyto normy splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) ohledně rizik, na něž se vztahují.

Přijímá se tak opatření směřující k posílení protipožární bezpečnosti ve všech státech Evropské unie. K tomuto kroku vedla Evropskou komisi skutečnost, že velký počet požárů vzniká od nepozorně odložených hořících cigaret.

Každý členský stát má povinnost zajistit, aby výrobci, dovozci a distributoři uváděli na trh pouze bezpečné výrobky. V případě cigaret budou požadovanou míru bezpečnosti splňovat ty cigarety, které budou odpovídat daným normám, v našem případě samozhášecí cigarety.

Tato "samozhasitelnost" se projevuje tak, že nedokouřená cigareta sama uhasne, aniž by musela dohořet až k filtru. Od uvedeného data 17.11.2011 nebude ze strany státního dozoru akceptován prodej cigaret nesplňujících požadavek norem.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail