Kontroly ručně vedených vozíků

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Jak je to s kontrolami a revizemi paletových vozíků? Nejde o motorové ani elektrické vozíky, ale o ručně vedené vozíky ke zvedání europalet. Je třeba, aby kontroly těchto vozíků prováděla nějak zvlášť specializovaná osoba, nebo stačí například údržbář firmy? Případně, která právní norma to upravuje.

Provádění revizí paletových vozíků není předepsáno, takže není předepsána ani žádná požadovaná kvalifikace na takovou osobu. Nicméně, revize není kontrola. Kontrola paletových vozíků není právními předpisy konkrétně stanovena také, ale s použitím § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. se provádí kontrola technických zařízení nejméně 1 x za 12 měsíců, nestanoví-li výrobce ve své dokumentaci jinak. Nestanovil-li tedy výrobce periodu a rozsah kontrol, prohlídek a úkonů údržby ve svém návodu nebo nemáte-li tento návod, musíte si kontroly a termíny údržby stanovit sami ve svém Místním provozním bezpečnostním předpise. Při stanovení termínů je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce tohoto technického zařízení nebo výrobce podobného technického zařízení. Nemáte-li nic takového k dispozici a nevíte, kde si podklady vyžádat (neznáte výrobce svých vozíků), pak se lze při stanovení potřebných druhů kontrol inspirovat čl. 5.2 ČSN EN ISO 3691-5: „Na vozíku musí být provedena funkční kontrola k ověření toho, že vozík je schopen plnit úkoly, pro které byl navržen. Vozík musí být vyzkoušen k ujištění o tom, že ovladače pojezdu, brzd, řízení a manipulace a popřípadě i kombinace těchto funkcí, pokud přichází v úvahu, jsou vhodným způsobem označeny a pracují správně. Také musí být zkontrolováno správné fungování výstražných zařízení, bezpečnostních zařízení a osvětlení.“ Máte-li vhodné technické prostředky, můžete využít i přílohu A a B normy; k posouzení bezpečnosti lze využít přílohu C.

Použité právní a technické předpisy:

  • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
  • ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
Autor článku: 

Komentáře

Kontroly vozíků

18.04.2017 - 10:01 jiri oliva
Dobrý den, jelikož žádný právní předpis nestanovuje, kdo má tyto kontroly provádět, můžete si je samozřejmě udělat sami (pokud je to ve Vašich možnostech), prostřednictvím např. údržby. Jen je třeba o této kontrole vést evidenci, s uvedeným rozsahem kontroly a jejím výsledkem. Vše by mělo proběhnout prokazatelně, tedy písemně, včetně podpisu kontrolující osoby. Aspoň takto to dnes vyžadují inspektoři OIP.

Bez ohledu na to, zda

19.04.2017 - 08:59 Norbert Chalupa
Bez ohledu na to, zda inspektoři OIP vyžadují či nevyžadují písemné záznamy o kontrolách zařízení, je nutno tyto záznamy vést. Jak už uvedl Ing. Tilhon v odpovědi, za daných okolností zaměstnavatel musí mít zpracován Místní provozní bezpečnostní předpis, ve kterém by tento požadavek měl být uveden.

Pane Chalupo

19.04.2017 - 11:17 jiri oliva
V tomto případě si dovolím oponovat. Zbytečně bych případné čtenáře tohoto dotazu nesměroval k Místnímu provozně bezpečnostnímu předpisu. Původní tazatel se dotazoval na samotnou kontrolu. Pokud má běžně dostupný návod pro obsluhu těchto paletových vozíků, který uvádí rozsah kontrol, nemusí v žádném případě vytvářet MPBP, stačí provádět kontroly vyžadované návodem pro obsluhu. Hezký den

Pane Olivo, když si přečtete

19.04.2017 - 14:16 Norbert Chalupa
Pane Olivo, když si přečtete moji reakci, tak zjistíte, že jsem napsal, cituji: ,, ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ ,, tudíž, pokud reaguji na Váš příspěvek, tak s odkazem na odpověď Ing. Tilhona kdy je zřejmé, že dané okolnosti jsou ty, které v odpovědi Ing. Tilhon uvedl. Cituji: Nestanovil-li tedy výrobce periodu a rozsah kontrol, prohlídek a úkonů údržby ve svém návodu nebo nemáte-li tento návod, musíte si kontroly a termíny údržby stanovit sami ve svém Místním provozním bezpečnostním předpise, konec citátu. Nenapsal jste tedy nic jiného než já, ale moje reakce byla spíše na písemné záznamy o kontrolách. I Vám hezký den.

Dobrý den,

20.04.2017 - 08:12 jiri oliva
Dobrý den, nevkládám své příspěvky s cílem se zde s panem Chalupou přít o jejich význam. Původní dotaz, na který odpovídal pan Ing, Tilhon, byl o kontrole zařízení. Můj názor jsem plně popsal ve svém prvním příspěvku. Pokud je v něm nějaká nepřesnost, tak se omlouvám. Myslím, že jsem odpověděl na vše, včetně toho, že to takto vyžadují i inspektoři OIP. Nic víc, nic míň. Až zde bude dotaz na MPBP, moc rád se do diskuze s odborníky zapojím. Hezký den bez úrazů a nehod :-)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail