První letošní dvojčíslo odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Na konci července bylo vydáno nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Jedná se o dvojčíslo a naleznete ho online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012.

V sekci recenzovaných článků jsou prezentovány 4 odborné příspěvky. První z nich se zabývá kvalitou ovzduší vnitřního prostředí v nábytkářských firmách. Autoři v něm řeší problematiku emisí těkavých organických látek, tzv. VOCs (Volatile Organic Compounds). Součástí jejich práce bylo porovnání jednotlivých pracovních míst ve výrobě nábytku a vyhodnocení vlivu pracovních procesů na kvalitu ovzduší vnitřního prostředí firem, to jest na kvalitativním a kvantitativním složení VOC. Druhý článek představuje výsledky studie, kterou realizovali slovenští kolegové a jejímž záměrem bylo verifikovat vhodnost použití hlukových map jako informativního nástroje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v souvislosti s expozicí hluku na pracovišti. Třetí článek se věnuje nové směrnici SEVESO III a jejím dopadům. Směrnice je zaměřena na prevenci závažných havárií zahrnujících velká množství nebezpečných látek nebo jejich směsí a omezení dopadů takových havárií na člověka a životní prostředí. Poslední z článků prezentuje výsledky projektu se státní účastí s názvem Bezpečnostní aspekty vzniku vodíku v primárním okruhu za provozu jaderné elektrárny. Mezi hlavními cíli tohoto projektu bylo komplexní zmapování problematiky vzniku a vývoje vodíku za normálního provozu jaderné elektrárny s lehkovodním reaktorem.

Nerecenzovaná část periodika začíná článkem o semináři, který nesl název „Azbest a jak na něj“. Konal se na začátku června v Hradci Králové a autoři příspěvku seznamují s průběhem semináře i s hlavními diskutovanými tématy k této problematice. Další z nerecenzovaných příspěvků seznamuje s programem výzkumu a vývoje pro rok 2012, který je realizován Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. Stručně je představeno 6 projektů, které se aktuálně v ústavu řeší. Další nerecenzovaný příspěvek se zaměřuje na představení výzkumného projektu č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“, který se realizuje v rámci Technologické agentury ČR v programu OMEGA. Závěrečný příspěvek je opět věnován mezinárodnímu projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který se jmenuje THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Nyní je představen průběh 2. Koordinační schůzky, která proběhla v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod.  Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Kvalita ovzduší vnitřního prostředí v nábytkářských firmách - Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.; Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Meranie a predikcia hluku v priemyselných halách - Ing. Miroslav Dado, Ph.D. a kolektiv
  • Nová směrnice SEVESO III a její dopady – Ing. Pavel Forint
  • Analýza možného vzniku explozivní směsi vodíku v primárním okruhu s ohledem na bezpečnost provozu jaderné elektrárny - Mgr. František Houser; Ing. Jiří Něhněvský, CSc. A kolektiv

Nerecenzované články:

  • Seminář „Azbest a jak na něj“ – Ing. Josef Senčík, Ing. Jakub Marek
  • Program výzkumu a vývoje v roce 2012 : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
  • SYPOKUB : představení nového výzkumného projektu v rámci programu Omega Technologické agentury ČR – Mgr. David Michalík, Ph.D. a kolektiv
  • Projekt THESEIS – 2. koordinační schůzka - Mgr. Alena Horáčková
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail