Průvodce odborně způsobilých osob problematikou BOZP, hornické činnosti a požární ochrany

Recenze na knihu: Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany

Aktuální průvodce BOZP seznamuje se základní problematikou BOZP, rozebírá vztahy a odpovědnost příslušných pracovníků, ať jde o pracovníky organizace, nebo dodavatelských subjektů, shrnuje informace o orgánech státní správy a samosprávy a jejich působnosti na úseku požární ochrany, uvádí do problematiky hodnocení rizik. V knize jsou rozebrány právní předpisy týkající se BOZP, pozornost je věnována rovněž kontrolním orgánům BOZP a jejich působnosti a pravomocem. V neposlední řadě publikace reaguje na vliv využívání externích dodavatelů v báňském podnikání při zajišťování výkonu jednotlivých výrobních a servisních operací, mapuje základní rizika a specifická ohrožení při dobývání nerostných surovin. Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifikace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další. (Recenze převzata z www.anag.cz)

Publikaci si mohou zájemci prezenčně vypůjčit v knihovně VÚBP, v. v. i.

KOČÍ, Miroslav; KOPECKÁ, Miroslava; STIEBITZ, Jindřich. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2013. 397 s. ISBN 978-80-7263-834-5.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail