Proškolení studentů ohledně práce s elektrickým zařízením

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Ve škole vyučuji laboratoře z fyziky. Studentům před začátkem roku dáváme školení bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 11. Na co vše musí být studenti proškoleni, pokud pracují pod dohledem proškolených vyučujících? U elektrických úloh sestavují jednoduché elektrické obvody a využívají zdroje napětí v rozsahu 10 - 50 V (stejnosměrné i střídavé).

1. § 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb. se týká kvalifikace ve zvláštních případech. Podle odst. 3 § 11 učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost, musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů související s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky. § 11 vyhlášky se tedy týká učitelů, nikoli studentů.

2. Učitelé vyhodnotí všechna rizika spojená s činností studentů na příslušném elektrickém zařízení a podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je s nimi seznámí, rovněž je seznámí s první pomocí při úrazu elektrickou energií.

3. Elektrické napětí 10 – 50 V AC nebo DC, pokud je součástí obvodu PELV nebo SELV, je napětí v prostředí normálním – vnitřním podle níže uvedených technických norem BEZPEČNÉ.

Pro vyhotovení rizik spojených s výukou na elektrických zařízeních a proškolení studentů lze použít následující literaturu:

  • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění;
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
  • ČSN IEC 60479-1 (332010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska;
  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky;
  • ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem;
  • ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení;
  • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy;
  • Elektrotechnická pravidla ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií, IN-EL, 2012 Praha.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail