Projekt V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.)

Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro potřebnou úpravu, doplnění, specifikaci právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména s ohledem na dodržování bezpečnosti práce v oblasti hygieny ve zdravotních a sociálních službách v rámci ČR. Stěžejními aktivitami bude komparace stávající právní úpravy se stavem v jiných státech Evropské unie, zároveň komparace se stavem v náhodných zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a v návaznosti pak zmapování a rozbor samotného právního stavu s reálným stavem, identifikace krizových míst pro obcházení stávajících právních předpisů. Nakonec bude vytvořen komplexní podkladový materiál v dané problematice pro potřeby rezortu MPSV.

Anotace: Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro potřebnou úpravu, doplnění, specifikaci právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména s ohledem na dodržování bezpečnosti práce v oblasti hygieny ve zdravotních a sociálních službách v rámci ČR. Stěžejními aktivitami bude komparace stávající právní úpravy se stavem v jiných státech Evropské unie, zároveň komparace se stavem v náhodných zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a v návaznosti pak zmapování a rozbor samotného právního stavu s reálným stavem, identifikace krizových míst pro obcházení stávajících právních předpisů. Nakonec bude vytvořen komplexní podkladový materiál v dané problematice pro potřeby rezortu MPSV.

Klíčová slova: právní úprava, bozp, hygiena, zdravotnictví, zdravotnická zařízení

Řešeno: 1/2019 – 12/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Hartmann-RICO a.s.

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail