Projekt HR176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR

V rámci projektu bude provedeno šetření statisticky významné skupiny strojvedoucích ČD na jejich pracovních místech přímo v provozu. 

Anotace: V rámci projektu bude provedeno šetření statisticky významné skupiny strojvedoucích ČD na jejich pracovních místech přímo v provozu. Jako kontrolní skupina budou sloužit vlakvedoucí a dispečeři vlakové dopravy, popřípadě specifikované skupiny běžné populace. U vybrané profese by byla brána také v úvahu data o nemocnosti, pracovní neschopnosti a úmrtnosti zpětně za období 5 let. Tato data pocházejí z materiálů orgánů inspekce práce a veřejného zdraví s tím, že přístup by byl komplexní, tzn. soustředil by se především na kombinované působení pracovních rizik a podmínek v celé škále, které pro danou profesi připadá v úvahu.
Klíčová slova: pracovní podmínky, pracovní prostředí, indikátory zhoršení zdraví,  specifické profese, řidiči strojů, strojvedoucí, rizika, železniční doprava
Řešeno: 10/2008 - 10/2009
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Poskytovatel: MPSV

VÝSTUPY

  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 

Časopisecký článek

MACLOVÁ, Irena. Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/maclova_strojvudci.html.
Anotace: Článek představuje studii šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR. Tento projekt řeší od poloviny roku 2008 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Pilotně se vybranou profesí stali strojvůdci.
Klíčová slova: specific professions; professions; working conditions; working environment; health; indication of health impairment; engine-drivers; professional capability; rail trafic controllers; risks

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail