Projekt Czech Local Visibility Events

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se zapojil do jednoletého projektu Czech Local Visibility Events, který financuje Evropská komise. Nositelem projektu je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na MSP v ČR. Dále pak propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Motto projektu je „Společně pro úspěch Vašeho podnikání“.

Více než třicet organizací a institucí se spojilo, aby v roce 2014 společně a koordinovaně nabízelo své služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům (MSP).

Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který umožní firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání. Vzájemná spolupráce se uskuteční v rámci nového projektu Czech Local Visibility Events, což je jednoletý projekt, který financuje Evropská komise. Nositelem projektu je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR (EEN při CRR ČR).

Kromě hlavního cíle - navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na MSP v ČR, se jedná též o propagaci všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Projekt Czech Local Visibility Events bude zahrnovat:

  • Navázání a rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce EEN s organizacemi zaměřenými na MSP.
  • Setkání anticipujících organizací, a to 2x v Praze a 1x v Ostravě, jejichž cílem bude seznámení a vzájemná informovanost o konkrétních aktivitách pro MSP.
  • Vypracování vzájemně výhodné kooperační strategie.

Velká část projektu bude věnována propagaci sítě EEN i partnerů zapojených do projektu. Jsou naplánovány krátké rozhovory v rozhlase, propagační banner pro internet, propagační mapy, z nichž bude patrné rozmístění pracovišť partnerů v projektu v ČR, dále bude připraven kvíz o podpoře podnikání a inovací v ČR určený firmám apod. Projekt bude zakončen konferencí určenou firmám, které mají zájem o nové programy, zdroje financí a další podpůrné služby. Součástí konference bude také burza všech zúčastněných organizací, při níž budou moci představit a nabídnout své konkrétní a v letošním roce inovované služby účastníkům konference.

 

Podrobné informace v článku HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; Projekt Czech Local Visibility Events. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 1. Dostupný z WWW: https://www.bozpinfo.cz/josra/projekt-czech-local-visibility-events. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail