Příprava na mimořádné situace

Hrozba katastrof je po útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku reálná. Jakými opatřeními jí čelit. Opatření, která by měla identifikovat možné nehody a naléhavé situace a být zaměřena na prevenci možných bezpečnostních a zdravotních rizik. Zapojení ILO.

Pohlédneme-li zpět na devastaci Světového obchodního centra v New Yorku, můžeme si všimnout, že zatímco došlo ke ztrátě 4000 životů, 25 000 lidí se zachránilo. Důvodem byla existence dobrého plánu evakuace. Podrobný plán evakuace vznikl již po předchozím bombovém útoku na Světové obchodní centrum v únoru 1993. Tato událost vedla ke zvýšenému úsilí o zlepšení bezpečnosti, například lepším osvětlením únikových schodišť, zlepšením komunikace, zkvalitněním školení, kterým si lidé osvojují postupy při evakuaci a při pomoci lidem s postiženími.

Z těchto dramatických zkušeností lze shrnout následující opatření, která jsou relevantní pro všechna pracoviště:

  • Ve spolupráci s místními orgány je zapotřebí modelovat a plánovat výjimečné situace a akce, které je třeba podniknout v naléhavých případech.
  • Jako absolutní minimum je třeba, aby na každém pracovišti byly dva dobře osvětlené a jasně vyznačené východy do bezpečných prostor, a to bez jakýchkoli překážek.
  • Na každém pracovišti by měly být jasně znázorněny evakuační a alternativní východy a směry.
  • Je třeba, aby existovala plná koordinace mezi zaměstnavatelem, správou příslušných budov a místními pohotovostními službami.
  • Na podporu evakuace je zapotřebí mít záložní generátory a jiné zajištění náhradního osvětlení.
  • Je nutné mít přehled o všech pracovnících, návštěvnících a hostech a mít možnost je umístit do bezpečí.
  • Je nutné zajistit pomoc při evakuaci lidem s postiženími a ostatním, kteří pomoc potřebují.

Ústava ILO požaduje dostatečnou ochranu života a zdraví pracovníků všech povolání. Úmluva ILO o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1981 (č. 155) uvádí v článku 19, že zaměstnavatelé mají povinnost učinit opatření k řešení nehod a naléhavých případů včetně protipožárních opatření.

Nově publikované směrnice ILO o systémech řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyzývají k založení a udržování prevence pro naléhavé případy, k připravenosti a schopnosti účinně reagovat. Příslušná opatření by měla identifikovat možné nehody a naléhavé situace a být zaměřena na prevenci možných bezpečnostních a zdravotních rizik. Opatření by také měla odpovídat rozsahu a povaze činností v příslušných organizacích a měla by být plánována ve spolupráci s externími pohotovostními službami, eventuálně s dalšími orgány a zúčastněnými organizacemi.

Po vyhodnocení průběhu evakuace během zářijových událostí se jistě objeví nové nápady jak zvýšit bezpečnost ve výškových budovách, kde pracují tisíce lidí. Jak se vyjádřil bývalý státní podtajemník Ministerstva práce USA McMillan, skutečnost, že ve Světovém obchodním centru se podařilo zachránit 25 000 lidí, zdůrazňuje důležitost řádné přípravy na nebezpečné události a katastrofy - včetně promyšlených a nacvičených postupů při evakuaci, pohotovosti všech záložních zařízení, výcviku lidí a zajištění komunikace. Plánování pro naléhavé případy není záležitostí teorie; hrozba katastrof je reálná, musíme udělat vše, abychom byli připraveni jí čelit.

Zdroj:
Příprava na mimořádné situace. Sociální politika č. 3 (2002), s. 20.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail