Přezkoumání lékařského posudku

Zdroj: 

Lékařka pracovnělékařské péče požaduje, abych podepsal, že po dlouhodobé nemoci nemohu nastoupit na stávající pozici z důvodu prašnosti (kat. 3.). Přitom není prokazatelné, zda je to z důvodu nemoci (neštovice), nebo z důvodu pracovního rizika. Mám povinnost tento dokument podepsat, nebo je možné nějaké přezkoumání?

Z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak), se provádí mimořádná prohlídka (§ 12 vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb.). Z té dostanete (i Váš zaměstnavatel) lékařský posudek. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, že jste zdravotně způsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou, případně jste pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Proti závěru lékařského posudku se můžete odvolat. Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal, a poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 tohoto zákona. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek. Podle § 46 zákona č. 373/2011 Sb. má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail