Prevence závažných havárií na mezinárodní úrovni zahrnuje i odkaliště

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) se zapojuje do mezinárodních projektů v oblasti prevence závažných havárií.

Odpady z těžby surovin se ukládají na tzv. odkaliště (angl. tailings) a ta mohou obsahovat velká množství nebezpečných látek, schopných způsobit havárie s dopady v okolí a po řekách i ve velké vzdálenosti, mnoho stovek kilometrů jako při havárii v Baia Mare (2000). Na odkaliště je proto kladen velký důraz nejen v rámci prevence závažných havárií v rámci Směrnice 2012/18/EU Seveso III, ale také v rámci mezinárodních úmluv a spolupráce. V Evropě se touto problematikou zabývá hlavně UNECE v rámci úmluv o ochraně vod a o přeshraničním přenosu dopadů havárií. VÚBP se zapojuje účastí svých expertů na mezinárodních projektech, mimo jiné na pilotním projektu na posílení bezpečnosti odkališť v Kazachstánu a ve Střední Asii. Jeho počáteční části, workshopu v Astaně ve dnech 7. a 8. listopadu 2018, se kromě mnoha jiných odborníků zúčastnil za Českou republiku také prof. Pavel Danihelka, který v rámci hornických odkališť zúročil nejen dlouhodobou spolupráci s VÚBP, ale také své zkušenosti s činností na Vysoké škole báňské – TU Ostrava. Prof. Danihelka na workshopu přednesl tři přednášky, které jsou dostupné na webu UNECE.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail