Vybíráme z časopisu JOSRA: 18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií

Zdroj: 

Příspěvek Ing. Viléma Sluky z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., „18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií" hovoří o činnosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., byl v roce 2000 pověřen tehdejším 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Vladimírem Špidlou na základě žádosti tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta výkonem funkce Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií. V době rozhodnutí se jednalo o zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti o zákon č. 224/2015 Sb. Co se týče současného zákona o prevenci závažných havárií, pak OPPZH bylo pověřeno ministrem životního prostředí podle zákona č. 224/2015 Sb., s účinností od 1. října 2015, zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace a posudků k posouzení rizik závažné havárie podle § 18 a § 19 zákona.

Příspěvek „18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií" je rozdělen na 2 části. První část vyšla v časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) v č. 2/2018. Informuje o činnostech odborného pracoviště. Zmiňuje se o kritice, jíž se odborné pracoviště stalo v posledních letech terčem, a vyjadřuje se k jednotlivým kritickým bodům. Hovoří také o povinnostech v souvislosti s posouzením rizik na základě zákona o prevenci závažných havárií a o problémech, které od začátku vznik zákona a posléze i činnost OPPZH provázely.

V části druhé, která vyšla v čísle 1/2019, se autor zabývá stavem poskytnutých informací v bezpečnostních dokumentech. Dostatek informací je důležitý nejen pro zpracovatele posouzení rizika, ale i pro zpracovatele posudku. Dále se zamýšlí nad stavem plnění jednotlivých položek posouzení rizik závažné havárie, vysvětluje související termíny, poskytne i náhled do budoucna posouzení rizika v prevenci závažných havárií.

Původní záměr revidovat staré a vydat nové metodické pokyny plně nevyšel. Ani záměr vydat certifikovanou metodiku jako metodický pokyn. „Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií" spolu s Doplňky byla vydána až ve speciálním čísle časopisu JOSRA.

Obě části příspěvku doplňuje rozsáhlý seznam literatury vztahující se k této problematice.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail