Policy Brief VÚBP - Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát jde o Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik.

Výzkumný úkol byl zaměřen na podporu specifické skupiny provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, municí, střelivem a pyrotechnickými výrobky s ohledem na skutečnost, že výroba a skladování výbušnin patří mezi vysoce riziková průmyslová odvětví.

Výstupy výzkumného úkolu jsou metodické, podpůrné a vzdělávací materiály, které mohou přispět k zajištění vyšší bezpečnosti při nakládání s výbušnými látkami, tedy v oblasti, kde přetrvává výskyt závažných i smrtelných úrazů. Jde o dva metodické materiály pro podporu zpracování bezpečnostních dokumentů podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií. Jsou určeny pro výkon státní správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v oblasti prevence závažných havárií i dalším zájemcům o tuto oblast.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail