Prázdniny - radost i starost

Zdroj: 
Prázdniny jsou obdobím odpočinku a různých letních radovánek, při kterých nám ale také může při zanedbání základních bezpečnostních zásad hrozit nebezpečí. V prvé řadě nezapomínejte na své děti, které o prázdninách tráví doma o samotě více času než během školního roku.

Děti jsou zkoumavé, proto neponechávejte v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů. Ty často končí požáry a různými úrazy. Poučte děti, že sporáky a jiné domácí spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Nezapomeňte jim připomenout, aby se při odchodu z domova přesvědčily, zda jsou všechny tyto spotřebiče vypnuty.

Léto je také čas opékání a večerních posezení u ohniště. Při rozdělávání ohně ve volné přírodě mějte na paměti základní zásady požární prevence:

  • nenechte děti rozdělávat oheň, zápalky dětem do rukou nepatří,
  • ohniště ohraničte kameny či jiným nehořlavým materiálem,
  • vždy si připravte dostatečné množství vody k uhašení ohně, pro případ, že by se oheň rozšířil mimo ohniště,
  • oheň rozdělávejte v dostatečné vzdálenosti od okraje lesa min. 50 m,
  • za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, nerozdělávejte oheň vůbec, nikdy neponechávejte oheň bez dozoru,
  • dohlédněte na své děti, mladší sourozence a kamarády, aby si hráli a seděli v dostatečné vzdálenosti od ohně ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
  • neházejte do ohně jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
  • oheň vždy pečlivě uhaste dostatečným množstvím vody a ujistěte se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

Nezapomínejme, že také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Velmi nebezpečným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů.

Teplé letní dny však přinášejí i jiná nebezpečí, než je oheň. Vzhledem k vysokým letním teplotám stoupá i teplota ve vozidle. Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem. Další nebezpečí představují plynové zapalovače nebo i deodoranty či jiné spreje v tlakových nádobách položené volně za oknem vozidla či v jeho vyhřátém interiéru, které mohou následkem přehřátí explodovat.

I při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod. bychom měli dbát v letních měsících zvýšené opatrnosti. Vlivem teplého počasí dochází k rychlejšímu odpařování hořlavých kapalin, což má za následek vznik výbušné koncentrace. Tyto práce provádějte vždy na stinných a dostatečně větraných místech. Zapálit si cigaretu při těchto pracech je vyložený hazard.

Nezapomínejte ani na poskytnutí pomoci, pokud se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru, dopravní nehody nebo jiné mimořádné události. Nespoléhejte na druhé a ihned volejte na linku 150 nebo 112.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail